Nyheter

Strategin för skydd av saimenvikaren har uppdaterats 1.11.2017
Miljöministeriet har antagit en uppdaterad strategi för skydd av saimenvikaren 2017–2022. Den uppdaterade strategin och åtgärdsplanen baserar sig på de förslag som en brett sammansatt arbetsgrupp för skydd av saimenvikaren har lagt fram i syfte att effektivisera skyddet av saimenvikaren.
Läs mer

Nyheter

RSS
Mera nyheter