Nyheter

Nya områden föreslås till förteckningen över nationellt värdefulla landskapsområden 18.5.2018
Vid miljöministeriet pågår en uppdatering av förteckningen över nationellt värdefulla landskapsområden. När ministeriet ordnade samråd och begärde utlåtanden fick man mer än 400 utlåtanden och ställningstaganden och ett sammandrag av dessa har nu sammanställts. I utlåtandena och ställningstagandena presenteras totalt 27 förslag till nya områden.
Läs mer

Senaste nyheter

RSS
Mera nyheter