Europeiska kulturmiljödagarna är rekordlivliga – Kulturarv och berättelser syns i hundratals evenemang

Nyhet 30.8.2018 kl. 14.20

”Känn ditt arv, berätta din historia” är temat för de europeiska kulturmiljödagarna i Finland i år. Kulturmiljödagarnas huvudevenemang firas i Finland 3.–9.9.2018. Man kan delta i firandet genom att delta i offentliga tillställningar runt om i landet.

I evenemangen får bl.a. familjen och släkten och orternas egen historia och egna seder en central roll, likaså den tradition som är kännetecknande för människor av olika ålder och för gemenskaper – allas vår berättelse utgör en del av det europeiska kulturarvet. Evenemangen består av utflykter till fots och med cykel till olika kulturmiljöer, landskapsvårdstalkon, presentation av det lokala förflutna, insamlingar av berättelser, traditionsmiddagar och skördefester samt öppet hus på intressanta skolor, föreningshus och i villaområden. Evenemangen finns här.

Europaåret för kulturarv 2018 har inspirerat ett imponerande antal evenemang att vara med. Temat har lyfts fram genom hundratals evenemang redan tidigare i år. Sammanlagt är antalet kända evenemang redan närmare 500!

Över 20 miljoner människor deltar i de europeiska kulturmiljödagarna

Kulturmiljöer firas i 50 europeiska länder genom tiotusentals evenemang. Varje år deltar cirka 20 miljoner människor i de europeiska kulturmiljödagarna.

EU:s kulturkommissarie Tibor Navracsics bedömde i ett utlåtande i augusti att kulturarvets betydelse för Europas sociala och ekonomiska utveckling kommer att öka ytterligare. Temat för de europeiska kulturmiljödagarna som uppmanar till att berätta stärker enhetligheten i hela Europa och ökar förståelsen för och uppskattningen av olikhet, framför allt under svåra tider. Därför är kulturarvet enligt kommissarien även i fortsättningen ett politiskt huvudtema i Europa.

Syftet med kulturmiljödagarna är att uppmärksamma närmiljöns betydelse och värde och att se kulturmiljön som en resurs och en källa till välbefinnande. Kulturmiljödagarna firas på initiativ av Europarådet och Europeiska kommissionen. I Finland samordnas kulturmiljödagarna av miljöministeriet, Finlands Hembygdsförbund, Museiverket, Utbildningsstyrelsen och Föreningen för kulturarvsfostran i Finland. I år samlas även berättelser om kulturarvet in i samarbete med Finska Litteratursällskapet.

Mer information:

Jonina Vaahtolammi, koordinator för europeiska kulturmiljödagarna, jonina.vaahtolammi@kotiseutuliitto.fi, tfn 09 612 63229

Hanna Hämäläinen, planerare, miljöministeriet, hanna.hamalainen@ym.fi, tfn 0295 250 095

Internationella kontakter: Liisa Lohtander, organisationschef, liisa.lohtander@kotiseutuliitto.fi