Miljöministeriet ber om kommentarer till en kodförteckning över olika plantyper och planskeden

Nyhet 25.6.2018 kl. 15.12
digitalisaatio, läppäri ja puhelin
© Bild: Teemu Kuusimurto, miljöministeriets bildbank

Miljöministeriet har börjat utarbeta kodförteckningar för planläggningen i enlighet med EU:s INSPIRE-direktiv. Inledningsvis utarbetas nationella kodförteckningar som beskriver olika plantyper och planskeden, och det begärs nu kommentarer om det förslag som gäller dessa.

Förteckningen är en lista över de kodalternativ som kommer att användas för klassificering av planer och planinformation i olika informationssystem.

Synpunkter på det preliminära förslaget till kodförteckning över plantyper kan lämnas via webbtjänsten dinåsikt.fi fram till den 6 augusti 2018:

Miljöministeriet kommer att utfärda en förordning om införandet av kodförteckningen. Utlåtanden om förordningen begärs separat.

Fördelarna med en kodförteckning

Kodförteckningen bidrar till att skapa en grund för den digitala planläggningen. Med en enhetlig nationell kodförteckning blir det möjligt att klassificera planer så att t.ex. statistikföringen kan inriktas på rätt plantyp och plannivå. I fortsättningen kan smarta sökmaskiner med hjälp av dessa attributdata exempelvis hitta alla gällande generalplaner i Finland eller de landskapsplaner som anhängiggjorts.

Mer information

Pilvi Nummi, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 373, fornamn.efternamn@ym.fi