KIRA-digi 360 - så här förnyar digitaliseringen fastighets- och byggbranschen

Pressmeddelande 11.1.2018 kl. 16.13

Projektet KIRA-digi som ska ge medvind åt digitaliseringen i fastighets- och byggbranschen har nu i ca ett års tid sökt lösningar för att utveckla branschen. KIRA-digi 360-diskussionsmöten som inleds den 25 januari 2018 bjuder in beslutsfattare och nyckelaktörer i branschen till dialog om KIRA-digis resultat och fastighets- och byggbranschens förändring och framtid.

Projektet KIRA-digi som ingår i regeringens spetsprojekt för digitalisering av offentliga tjänster ska förnya verksamhetssätten inom byggbranschen, öppna data om byggande och planläggning för att användas i nya tjänster, utveckla smidiga interoperabla system och enhetliga verksamhetssätt samt utveckla lagstiftningen så att den stödjer digitaliseringen. KIRA-digi som pågår fram till slutet av år 2018 har strävat mot målen genom närapå 80 försök och över 30 andra projekt som har gällt allt från målarrobotar till virtuell bostadsförmedling.

”KIRA-digi har gjort framsteg i rask takt och nu börjar satsningarna också ge resultat. Såväl de avslutade som de pågående projekten har stor betydelse för hela branschen. Enligt vårt ursprungliga mål vill vi också lyfta fram dem och dela med oss av erfarenheterna till nytta för alla. Digitaliseringen i fastighets- och byggbranschen är en väldigt stor förändring som kommer att forma hela branschens framtid”, säger Teemu Lehtinen, KIRA-digis digitaliseringschef.

Det första KIRA-digi 360-diskussionsmötet ska presentera resultat som gäller att öppna och använda data - till exempel programmeringsgränssnitt (API), bygginformation, interoperabla informationssystem och maskinläsning av bygginformation. Mötet som äger rum i Soncksalen på Södra Esplanaden visas i direktsändning på webben den 25 januari kl. 14 - 16. På mötet ska de viktigaste beslutsfattarna, nyckelaktörerna och utvecklarna inom digitaliseringen och fastighets- och byggbranschen diskutera projektresultaten.

Timo Seppälä som är Etlas ledande expert och professor inom området digitalisering vid Aalto-universitetet kommer att utmana de inbjudna gästerna och temat. Den gemensamma dialogen väger KIRA-digis resultat mot fastighets- och byggbranschens nuläge, framtidsutsikter och internationella möjligheter. Miljöministeriets kanslichef Hannele Pokka och KIRA-digis digitaliseringschef Teemu Lehtinen leder diskussionen.

Resultaten från KIRA-digi 360 diskuteras på sammanlagt sex möten som alla behandlar ett visst digitaliseringstema. Alla möten visas i 360 grader, direkta videosändningar, där deltagarna diskuterar både på plats och på webben.

KIRA-digi 360-diskussionsmöten 2018

25.1.2018 kl. 14 - 16
Möjligheternas data: Dela gemensam kunskap

8.3.2018 kl. 14 - 16
Nya verktyg för planeringen: Bästa kvalitet och smidigare processer

24.4.2018 kl. 12 - 14
Bygget i en digital tid: Mera produktivitet och färre fel

6.6.2018 kl. 12 - 14
Ut ur silon: Samarbete i branschen och möjliggörande lagstiftning

16.8.2018 kl. 13 - 15
Världserövring: Genuint ny affärsverksamhet

25.10.2018 kl. 14 - 16
Människan är viktigast: Framtida användarerfarenheter i en byggd miljö

Direkta sändningar

Ytterligare information

Mer information

Minna Perähuhta, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 223, fornamn.efternamn@ym.fi

Teemu Lehtinen, digitaliseringschef, Bygginformationsstiftelsen RTS, tfn 040 456 6108, fornamn@efternamn@kiradigi.fi

Projektet KIRA-digi (2016-2018) ingår i regeringens spetsprojekt för digitalisering av offentliga tjänster och bidrar också till spetsprojektet för smidigare författningar. För projektet svarar miljöministeriet. De övriga 14 deltagande instanserna är Arkitektbyråernas förbund ATL rf, Finlands fastighetsmäklareförbund rf, Fastighetsarbetsgivarna rf, Byggmästarna och -ingenjörerna YH RKL rf, Byggnadsindustrin RT rf, Bygginformationsstiftelsen RTS, RAKLI ry, Suomen Arkkitehtiliitto - Finlands Arkitektförbund SAFA ry, Suomen Isännöintiliitto ry, Finlands Fastighetsförbund rf, Finlands Byggnadsingenjörsförbund RIL rf, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry och Talotekniikkateollisuus ry samt miljöministeriet, finansministeriet, kommunikationsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Åbo fastighetsaffärsverk, Esbo stad, Finlands Kommunförbund, Finlands miljöcentral och Museiverket.