Klimatsmart försök ger liv i stationer

Pressmeddelande 9.4.2018 kl. 12.02
fiksuassa_banneri

Den 18–21 april 2018 gör evenemanget Fiksu Assa stationerna till showroom för klimatvänliga produkter och tjänster. I evenemanget deltar sex städer: Helsingfors (Åggelby), Esbo (Alberga), Vanda (Aviapolis och Dickursby), Tammerfors (järnvägsstationen), Lempäälä (järnvägsstationen) och Lahtis (resecentret).

Från matsvinn till sovkapslar

Utbudet av pop-up-aktiviteter som erbjuds av företag varierar beroende på station och dag. Till exempel i Dickursby finns kiosken ResQClubi som förebygger matsvinn, i Alberga kan du testa elfordon och i Tammerfors säljs livsmedel framställda av insekter, och där kan du också återvinna märkeskläder i dropboxen Emmy och bekanta dig med sov- och jobbkapslar.

Man hoppas att försöket Fiksu Assa ska ta fram lösningar som man också bestående kan införa på stationerna. En förbättring av stationernas serviceutbud ökar kollektivtrafikens attraktionskraft och gör stadsbornas vardag smidigare.

Ett gemensamt ansvar för klimatet

Nästan 70 procent av landets växthusgasutsläpp uppstår som en följd av de beslut och val som konsumenterna gör. Användarvänliga tjänster och lösningar som bidrar till en klimatsmart vardag behövs också där stadsborna rör sig. Stationerna har en nyckelroll som möjliggörare av en klimatsmart vardag.

”I kampen mot klimatförändringen behövs nya idéer och insatser av oss alla. Genom evenemanget Fiksu Assa vill vi stödja modiga försök som främjar en klimatsmart vardag och som är en viktig del av den hållbara stadsutvecklingen”, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Försök med färdsätt

Ett av temana för evenemanget är koldioxidsnåla färdsätt såsom att ha bilar för samåkning vid stationerna och att utveckla citylogistiken och en fungerande anslutningsparkering.

”Smidiga resekedjor som utnyttjar kollektivtrafik spelar en central roll när det gäller att minska utsläpp från trafiken. Att utveckla stationsområdena bidrar till att skapa en hållbar tillväxt och sysselsättning och förbättrar tillgängligheten till trafiktjänster”, kommenterar kommunikationsminister Anne Berner.

Evenemanget Fiksu Assa är en del av det offentliga projekt som ger stationsområdena rollen som försöksplattformer och som finansieras av miljöministeriet, Trafikverket, HRM, stiftelsen Smart & Clean, MBT-nätverket och Sitra, och som genomförs av städerna Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Lempäälä och Lahtis och av VR, HRT och Business Finland.

Ett axplock ur evenemanget


Helsingfors, Åggelby

 • Yeply Oy 20.4: ambulerande cykelservice.
 • Liiteri.netservicestället 18–21.4: hushållsartiklar och en hållbar livsstil som en 24/7-service och möjlighet att hyra en bil via bildelningstjänsten Bloxcar.fi eller en parkeringsplats i Rent-a-Park.
 • Joustotoimisto Oy 18–21.4: tjänsten Flextila för flexiblare användning av underutnyttjade lokaler.
 • Den 20 april klockan 7.00–9.00 bjuder HRM:s klimatinfo cyklister på frukost.

Vanda, Dickursby

 • Ilmastokokki – EcoChef 19–21.4: försäljning av livsmedel och bakverk framställda av insekter.
 • Växt Trappor Ab 18–21.4: förevisning av grönväggar.
 • Kliffa Innovations Oy 20.4: presentation av en tjänst för uthyrning av gemensamma lokaler.

Vanda, Aviapolis

 • Emmy 18–21.4: en försäljningslåda för begagnade märkeskläder.
 • Taittopyörä Asiantuntija 18.4: demonstration av ihopfällbara cyklar.
 • 24Rental Network Oy 18–21.4: tjänsten GoNow

Esbo, Alberga

 • Barking 18–21.4: bokningstjänst för anslutningsparkering.
 • Eego Oy 21.4: förevisning och provkörning av elektroniska sparkcyklar.
 • Architect Friend 21.4: planeringstjänst för självförsörjande och energieffektiva hem.
 • Den 18 april klockan 7.00–9.00 bjuder HRM:s klimatinfo cyklister på frukost.

Tammerfors, järnvägsstationen

 • Vegetariska restaurangen LEO 18–21.4: vegetarisk pop uprestaurang.
 • BikeBox Osk 18–21.4: demonstration av lösningar för cykelparkering.
 • GoSleep Oy 18–21.4: demonstration av sov och jobbkapseln Igloo.

Lempäälä, järnvägsstationen

 • 18–21.4 Liiteriserviceställe
 • 20–21.4 provkörning av Delfiini elfordon
 • 19 och 21.4 torgförsäljning av närproducerade produkter

Lahtis, resecentret

 • Velovia Oy 20.4: demonstration av den säkra cykelparkeringen BIKEKEEP.
 • CCustom Oy 18–21.4: demonstration av miljömöbler.
 • Turvatec Oy 18–21.4: förevisning av nya cykelparkeringslösningar.

Ytterligare information:

Suvi Anttila, specialsakkunnig, miljöministeriet, 050 573 0219, fornamn.efternamn@ym.fi

Pia Tynys, projektchef, HRM, 050 575 6432, fornamn.efternamn@hsy.fi

Anna Saarlo, trafiksystemsexpert, Trafikverket, 050 342 2911, fornamn.efternamn@liikennevirasto.fi

Tero Piippo, projektchef, MBT-nätverket, 0400 388 735, fornamn.efternamn@tampereenseutu.fi

Heli Paavola, verkställande direktör, WitMill Oy, 050 428 0873, fornamn.efternamn@witmill.fi