Miljöminister Ville Niinistö: Nya nationalparker i Södra Konnevesi och Tykö i Salo

Pressmeddelande 4.2.2014 kl. 10.54

Miljöministeriet inleder lagberedningsarbetet för inrättandet av nationalparkerna i Södra Konnevesi och Tykö i Salo under den pågående regeringsperioden. Regeringens riktlinje är att förslagen till nya nationalparker behandlas av riksdagen under vårens lopp. Målet är att lagarna träder i kraft senast den 1 januari 2015.

Miljöminister Ville Niinistö gläder sig över de nya nationalparkerna: ”Nationalparkerna är kronan i vårt naturskyddsnätverk. Genom dem har alla finländare en möjlighet att lära känna vår värdefullaste natur. Nationalparkerna i Södra Konnevesi och Tykö i Salo renderar naturskyddsnätverket ett värdefullt tillskott. Det är viktigt att de nya nationalparkerna tryggar naturvärden och dessutom har en verklig positiv inverkan på områdets sysselsättning och turism.”

Södra Konnevesi har skärgårds- och bergsnatur

Södra Konnevesi, som ligger inom Konnnevesi och Rautalampi kommuner, berikar nationalparksnätverket med insjöskärgårds- och bergslandskap som är typiska för norra Savolax och mellersta Finland.

”I området finns fina klippområden samt gamla naturskogar.  Tack vare områdets vattenled kan man mycket väl kombinera fiske och övrig vildmarksturism. Det har varit fint att se den lokala befolkningens kraftiga gemensamma stöd för och vilja att grunda nationalparken”, säger Niinistö.

Till parken gränsar privata fridlysta områden vilket garanterar att södra Konnevesis strand- och vattenlandskap  bevaras. Turistföretagen i kommunerna har redan nu ett fungerande inbördes nätverk  som kommer att betjäna nationalparksbesökarna på ett mångsidigt sätt.

Tykö i Salo ger oss klippiga stränder och naturrikedom

Nationalparken Tykö i Salo blir den enda fastlandsparken på sydvästkusten.

”Tykö i Salo har sydvästkustens storslagna klippbranter, biologiskt mångfaldiga kärr och sydkustens mera enhetliga skogsområden. Området kan träda fram som ett allt viktigare mål för naturturism t.ex. för skolelever, pensionärer och utländska turister. För Saloregionen är nationalparken en betydelsefull vitamininjektion.

Följaktligen har Salo stad, regionens turistföretagare och många lokala instanser redan drivit aktivt på grundandet av en nationalpark.

Variationen inom naturtyperna i området är omfattande, också fågelfaunan är rik. Naturmiljön i Tykö gränsar på ett naturligt sätt till Mathildedals byggda kulturmiljö, där brukssamhällets byggnadsarv fortfarande finns kvar. Som nationalpark utgör Tykö och den närliggande Skärgårdshavets nationalpark ett par, vilket skapar nya möjligheter för utveckling av turismen.

Under beredningen av lagförslaget om Tykö i Salo kommer man att förhandla separat  om arrangemangen kring jakt och fritidsfiske.

Områdena i Lapska armen och Olvassuo utvecklas på basis utredningar

Enligt Forststyrelsens utredningar skulle nationalparkerna i Lapska armens högfjäll och Olvassuo vara ett värdefullt tillägg till det nuvarande parknätverket. Under den pågående regeringsperioden kommer det dock inte att ges ett förslag om att grunda dessa nationalparker.

Arbetet med högfjällen i Lapska armen inleds tillsammans med de lokala instanserna. Miljöministeriet avser att tillsätta en bred arbetsgrupp som ska finna en gemensam utgångspunkt med de lokala instanserna för att samordna naturskyddet, naturturismen och andra användningssätt.

I Olvassuo kan jakt för tillfället inte ordnas på det sätt som förutsätts av nationalparker. För Olvassuo utreder man dock möjligheten att göra områdets skyddshelhet mera sammanhängande och främja naturturismen.

Under pågående Finska vikens år 2014 utreder man dessutom behoven och möjligheterna att utvidga Skärgårdshavets och Finska vikens nationalparker med tanke på de marina ekosystemen samt Porkalas roll som en del av nätverket som utgörs av Finska vikens marina skyddsområden.

Bilder för medierna:

  • Konnevesi: Landstigningsplatsen vid Lapinsalo. Foto: Forststyrelsen / Timo Halme, printbild, webbild
  • Konnevesi: Utsikt över Enonniemi-området från Kalajanvuori mot Södra Konnevesi. Foto: Forststyrelsen / Timo Halme, printbild, webbild
  • I Tykö finns många olika slag av kärr. Bilden visar Lähteensuo som ligger söder om Hamarijärvi i januari 2013. Foto: Emma Kosonen, printbild, webbild
  • Tykö: Matildanjärvi under islossningen. Foto: Forststyrelsen / Leif Lindgren, printbild, webbild

Mer information:

Timo Juurikkala, ministerns specialmedarbetare, tfn 040 555 4013

Miljörådet Jukka-Pekka Flander, miljöministeriet, tfn 0295 250 064, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
Koordinering av ministerns intervjuer: kommunikationschef Suvi Reijonen, miljöministeriet, tfn 0295 250 249, fornamn.efternamn@ymparisto.fi