Publikationer

Aktuellt

Miljöministeriets publikationer finns i publikationsarkiven VALTO och HELDA

Miljöministeriets elektroniska publikationer finns i statsrådets gemensamma publikationsarkiv Valto och i publikationsarkivet HELDA, som upprätthålls av Helsingfors universitet. De publikationer som getts ut efter den 1 mars 2016 finns endast i Valto. På ministeriets egen webbplats hittar du i fortsättningen ett urval elektroniska broschyrer, faktablad, fristående publikationer och vissa provartiklar ur tidskriften Ympäristö. Dessa finns under menyn till vänster.

Miljöministeriets publikationer i statsrådets gemensamma publikationsarkiv Valto

Miljöministeriets publikationsserier i publikationsarkivet HELDA

Miljöministeriets publikationer

  • Serien Miljön i Finland innehåller betydande forskningsrapporter, utredningar och arbetsgruppspromemorior.
  • Serien Miljöförvaltningens anvisningar innehåller föreskrifter, anvisningar och rekommendationer.
  • Miljöhandledningarna behandlar miljöinformation som riktar sig till medborgarna och som är avsedd för omfattande distribution.
  • Serien Miljöministeriets rapporter innehåller utredningar, arbetsgruppspromemorior, översikter och berättelser.
  • I publikationsserien Markanvändnings- och bygglagen 2000 publiceras handledningar som hänför sig till verkställandet av lagen.

Tidskrifter

Tillsammans med Finlands miljöcentral ger miljöministeriet ut tidskriften Ympäristö, som följer miljöns tillstånd i Finland, behandlar nyheter på miljöområdet och ger information om lagstiftningens utveckling, forskning och evenemang.
 

Försäljning av publikationer

Edita och Rakennustieto säljer miljöministeriets publikation Miljön i Finland samt miljöministeriets anvisningar och handledningar i tryckt format. Resten av publikationerna finns endast elektroniskt som pdf-filer på miljöministeriets webbtjänst.

Editas webbshop
Rakennustietos webbshop

Publicerad 8.5.2013 kl. 16.23, uppdaterad 29.6.2016 kl. 15.18