Ett möjliggörande Finland

som har en förmåga att förnya sig. En utvecklingsbild av regionstrukturen och trafifiksystemet 2050

s. 48.  ISBN 978-952-11-4464-6 (PDF)

Ett möjliggörande Finland som har en förmåga att förnya sig. En utvecklingsbild av regionstrukturen och trafifiksystemet 2050 (Helda)
 

Sammandrag

I och med den allt snabbare internationaliseringen och hårdare konkurrensen samt med tanke på miljöns hållbarhet är det i framtiden ytterst viktigt att utvecklingen av Finlands regionstruktur och trafiksystem baserar sig på en långsiktighelhetssyn. På så sätt kan man främja att Finland utvecklas till ett konkurrenskraftigt,välmående och koldioxidsnålt land.

Utvecklingsbilden formas en nationell uppfattning av vilken regionstruktur som eftersträvas och av det trafiksystem som stödjer denna fram till 2050. Grundpelarna i den regionstruktur och det trafiksystem som eftersträvas är stärkande av Finlands internationella ställning, en flerkärnig regionstruktur samt trafiktjänster som utvecklas och en möjliggörande infrastuktur. I utvecklingsbilden har regionstrukturen och trafiksystemet fastställts genom att man utnyttjat särdrag hos olika delar av landet samt regionernas styrkor och arbetsfördelning.


Mer information:

Miljöråd Timo Turunen, miljöministeriet
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Publicerad 20.11.2015 kl. 10.35, uppdaterad 20.11.2015 kl. 10.38