Vid miljöministermötet diskuteras verkställandet av EU:s klimatpaket och läget när det gäller Parisavtalet

Pressmeddelande 16.6.2017 kl. 12.30

EU:s miljöministrar sammanträder i Luxemburg måndagen den 19 juni. Ministrarna diskuterar två lagstiftningsförslag som gäller den sektor som inte omfattas av utsläppshandeln: ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna när det gäller klimatmålen för 2030 och skogs- och markanvändningssektorns roll i klimatramen. Det aktuella läget när det gäller Parisavtalet, och i synnerhet Förenta staternas utträde ur avtalet, kommer också att behandlas. Finland representeras vid mötet av bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Minister Tiilikainen framhåller att de länder som förbundit sig till Parisavtalet nu måste intensifiera sitt samarbete och att EU måste stärka sitt klimatledarskap.

”Av denna orsak är det viktigt att EU också så snabbt som möjligt driver förhandlingarna om det egna klimatpaketet vidare och att samförstånd nås så att EU i rask takt kan genomföra åtagandena enligt Parisavtalet”, säger Tiilikainen.

Avsikten är också att vid mötet godkänna slutsatserna om kommissionens handlingsplan för naturen, människorna och näringslivet. Finland anser att handlingsplanen utgör en balanserad helhet.

Mer information:

Tuija Talsi, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 0295 250 285, fornamn.efternamn@ym.fi (ansvarsfördelningen)

Heikki Granholm, forstråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 130, fornamn.efternamn@mmm.fi (frågor som rör markanvändnings- och skogssektorn)

Jyrki Peisa, ministerns specialmedarbetare, miljöministeriet, tfn 050 364 0836, fornamn.efternamn@ym.fi

Mervi Mattila, överinspektör, miljöministeriet, tfn 050 436 0780, fornamn.efternamn@ym.fi