Lagstiftning och anvisningar om boendet

Den viktigaste lagstiftningen om boendet och olika former av stöd till boendet har delats in på följande sätt:

  • Hyresbostäder
  • Ägarbostäder
  • Bostadsrättsbostäder och delägarbostäder
  • Understöd för och belåning av bostäder (arava och räntestöd)

Alla bestämmelser som gäller typen av bostadsinnehav och bostadspolitiska stödformer hör till miljöministeriets förvaltningsområde.

De lagstiftningsprojekt som pågår vid miljöministeriet finns presenterade separat.

Ytterligare information om lagstiftningen

Regeringssekreterare Ville Koponen, tfn 0295 250 132, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 12.3.2013 kl. 15.52, uppdaterad 29.6.2016 kl. 15.30