Lagstiftningen om ägarbostäder

  • Lag om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (639/1982)
  • Förordning om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (672/1982)
  • Lag om statsborgen för ägarbostadslån (204/1996)
  • Lag om räntestöd för lån för bostadsaktiebolagshus (205/1996)
  • Lag om räntestöd för ägarbostadslån (1204/1993)
  • Statsrådets förordning om godkännande av lån som räntestödslån för ägarbostäder (729/2006)

  • Lag om bostadsaktiebolag (1599/2009)
  • Lag om bostadsköp (834/1994)
  • Lag om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter (1074/2000)
  • Statsrådets förordning om uppgifter som skall lämnas vid marknadsföring av bostäder (130/2001)
Publicerad 12.3.2013 kl. 16.12, uppdaterad 15.3.2013 kl. 12.07