Lagstiftning om boende i delägarbostad och bostadsrättslägenhet

 • Lag om bostadsrättsbostäder (650/1990)
 • Miljöministeriets förordning om formuläret för ansökan om bostadsrätt (793/2003)
 • Miljöministeriets förordning om formuläret för bostadsrättsavtal (794/2003)
 • Lag om bostadsrättsföreningar (1072/1994)
 • Statsrådets förordning om anteckning och slopande av bruksrättighets- och överlåtelsebegränsningar för bostadsrättsbostäder samt avförande av anteckningar (78/2006)
 • Aravalag (1189/1993)
 • Lag om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001)
 • Statsrådets förordning om val av hyresgäster till arava- och räntestödshyresbostäder (166/2008)
 • Lag om delägarbostäder som finansieras med räntestödslön för hyresbostäder (232/2002)
 • Lag om samförvaltning i hyreshus (649/1990)
 • Lag om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter (1074/2000), JM
 • Statsrådets förordning om uppgifter som skall lämnas vid marknadsföring av bostäder (130/2001), JM
 • Lag om bostadsaktiebolag (1600/2009), JM
 • Lag om bostadsköp (843/1994), JM
Publicerad 12.3.2013 kl. 12.48, uppdaterad 13.6.2014 kl. 9.44