Lagstiftningen om hyresbostäder

 • Miljöministeriets förordning om formuläret för hyresavtal för bostadslägenhet (537/2004) – Avtalsmall bifogad
 • Miljöministeriets förordning om formuläret för underuthyrning av bostadslägenhet (538/2004) – Avtalsmall bifogad
 • Statsrådets beslut med rekommendationer om hur hyrorna för bostadslägenheter bör justeras (409/1998)
 • Lag om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter (1074/2000), JM
 • Statsrådets förordning om uppgifter som skall lämnas vid marknadsföring av bostäder (130/2001), JM
 • Lag om samförvaltning i hyreshus (481/1990)
 • Aravalag (1189/1993)
 • Aravabegränsningslag (1190/1993)
 • Statsrådets förordning om val av boende till arava- och räntestödshyresbostäder (166/2008)
 • Lag om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001)
 • Lag om begränsning av användningen av indexvillkor (1195/2000), FM
 • Lag om statsborgen för byggnadslån för hyresbostäder (856/2008)
 • Lag om räntestöd för byggnadslån för hyresbostäder år 2009 och 2010 i syfte att främja sysselsättningen inom byggbranschen (176/2009)
 • Lag om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov (1281/2004)
 • Lag om hyra av bostadslägenhet (481/1995) (hörs till justitieministeriets förvaltningsområde)
Publicerad 12.3.2013 kl. 16.44, uppdaterad 2.1.2017 kl. 14.28