Lagstiftningsprojekt som gäller boendet

Aktuellt RSS

Lagförslag främjar möjligheterna för äldre personer och personer med funktionsnedsättning att bo hemma

15.9.2016
Regeringen överlämnade idag en proposition till riksdagen med förslag till lag om understöd för reparation av bostadsbyggnader och bostäder. Samtidigt ska lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter upphävas.