Markanvändnings- och bygglagstiftning under beredning

Aktuellt RSS

Utkast till förordning som gäller små skorstenar och ökad brandsäkerhet sänds på remiss

13.3.2017
Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till förordning som gäller konstruktionerna hos små skorstenar samt brandsäkerhet. Målet är att minska de skador som orsakas av brister i planeringen, byggandet och underhållet av skorstenar samt felaktig användning. Utlåtanden kan lämnas fram till den 28 april 2017.

Miljöministeriet har börjat bereda en fullständig revidering av markanvändnings- och bygglagen. Under reformens första steg ska informationsunderlaget utvidgas.

Miljöministeriet bereds lagstiftning och anvisningar för att man vid nybyggnad i Finland ska börja uppföra nära-nollenergibyggnader i enlighet med EU:s gemensamma mål.

De förordningar som gäller byggande kommer att ses över senast 2018 i överensstämmelse med den ändring av markanvändnings- och bygglagen som trädde i kraft 2013.

 

Publicerad 24.4.2014 kl. 10.25, uppdaterad 7.12.2017 kl. 15.39