Delta i arbetet för kulturmiljön!

Aktuellt RSS

Suojelentätä-kampanjan video

Sommarens fototävling #suojelentätä lyfter fram vardagens kulturmiljöer

1.6.2018
Miljöministeriet inleder kampanjen #suojelentätä som uppmanar oss att iaktta de kulturmiljöer som finns i vår närhet i vardagen och att se på miljöerna med nya ögon. Kampanjen pågår under sommaren. Värdefulla kulturmiljöer finns ofta strax bakom hörnet – i det egna hemkvarteret eller på närliggande bygata.

Suvilahti_skeittarit_RautjokiLaura_556.jpg
© Laura Rautjoki / Miljöförvaltningens bildbank

Målet med kulturmiljöstrategin är att människor uppskattar sin närmiljö och arbetar aktivt för dess bästa. En vårdad och livskraftig kulturmiljö ökar människans välbefinnande. Den har en stor betydelse för utvecklingen av näringslivet och förutsättningarna för en trivsam boendemiljö.

Till kulturmiljön hör

  • byggnader, byggda områden, gårdar, parker, trafikleder och konstruktioner
  • landskap där påverkan av människans verksamhet syns
  • forntida konstruktioner och formationer som människan skapat och som bevarats i landskapet, i marken eller under vatten.

Kulturmiljöstrategin 2014–2020

Statsrådet fattade den 20 mars 2014 ett principbeslut om den första nationella kulturmiljöstrategin. Strategin uppstod som resultat av ett omfattande samarbete under ledning av miljöministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet.

Enligt strategins vision är kulturmiljön en källa till välstånd och livskraft. Målet är att

  • Människor uppskattar kulturmiljön och arbetar aktivt för dess bästa.
  • En välskött kulturmiljö lever i tiden men bevarar sina särdrag.
  • Den offentliga förvaltningens resurser är inriktade på att styra en kontrollerad förändring av kulturmiljön.
  • Kulturmiljöns mångfald erbjuder nya framgångsmöjligheter för näringslivet.

Genomförandeplan

Arbetsgruppen som leds av miljöministeriet utarbetade tillsammans med aktörerna inom branschen en genomförandeplan som konkretiserar strategin. Genomförandeplanen innehåller 54 konkreta åtgärder varav den största delen ligger på den offentliga förvaltningens ansvar.

Dessutom behövs andra organisationers och enskilda människors insatser för att skapa en bättre kulturmiljö. Därför utmanar miljöministeriet och undervisningsministeriet olika instanser att delta i verksamheten i form av ett åtagande.

Kulturmiljöåtagande

Vi i statsförvaltningen genomför kulturmiljöstrategin på talrika olika sätt. Miljöministeriet och undervisnings- och kulturministeriet har ingått ett eget samhälleligt åtagande för hållbar utveckling där vi lovar att genomföra genomförandeplanen för kulturmiljöstrategin.

Vi utmanar också aktörerna att genomföra strategin med hjälp av ett samhälleligt åtagande för hållbar utveckling. Organisationer, kommuner, läroanstalter, museer, statliga organisationer, högskolor, fastighetsägare, församlingar, medborgare, företag, företagare och andra aktörer delta och gör ert eget kulturmiljöåtagande.

Genomförandestadier

Undervisnings- och kulturministeriet och miljöministeriet har tillsatt en samordningsgrupp som ska främja och övervaka genomförandet av strategin under mandatperioden 24.5.2016–31.12.2020. Samordningsgruppens handlingar finns i statsrådets projektregister på finska.

Följande rapporter har utarbetats i anslutning till genomförandet av strategin:

 

Ytterligare information

Miljöråd Tuija Mikkonen, miljöministeriet, tfn 0295 250 184, fornamn.efternamn@ym.fi

Planerare Hanna Hämäläinen, miljöministeriet, tfn 0295 250 095, fornamn.efternamn@ym.fi

Kulturråd Päivi Salonen, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 3 30281, fornamn.efternamn@minedu.fi

Överinspektör Mirva Mattila, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 3 30269, fornamn.efternamn@minedu.fi

Publicerad 30.6.2015 kl. 11.04, uppdaterad 8.5.2018 kl. 15.43