Förordning av statsrådet begränsar deponeringen av organiskt avfall på avstjälpningsplatser

Pressmeddelande 2.5.2013 kl. 13.56

Statsrådet godkände torsdagen den 2 maj två förordningar som innebär att deponeringen av biologiskt nedbrytbart och annat organiskt kommunalt avfall, bygg- och rivningsavfall och annat avfall begränsas på avstjälpningsplatser, likaså nyttjandet av sådant avfall för markfyllnad. Målet är att minska de växthusgasutsläpp som avfallet orsakar, att minska avstjälpningsplatsernas belastning på vattendrag och att främja ett sparsamt utnyttjande av naturtillgångarna.

Statsrådets förordning om avstjälpningsplatser och förordningen om ändring av statsrådets förordning om avfall träder i kraft den 1 juni 2013. De begränsningar som gäller deponering av biologiskt nedbrytbart och annat organiskt avfall på avstjälpningsplatser och användning av avfallet för markfyllnad tillämpas från den 1 januari 2016. I fråga om bygg- och rivningsavfall träder dock begränsningarna fullskaligt i kraft först den 1 januari 2020. Begränsningarna gäller avfall som till mer än 10 procent består av organiskt material.

I och med förordningarna kommer man senast år 2016 att i huvudsak sluta deponera biologiskt nedbrytbart och annat organiskt avfall på avstjälpningsplatser för vanligt avfall, och avfallet kommer i högre grad att utvinnas som material och i energiproduktionen.

I EU:s direktiv om deponering av avfall förutsätts medlemsstaterna stegvis minska deponeringen av biologiskt nedbrytbart avfall på avstjälpningsplatser.

Mer information:

Miljörådet Jarmo Muurman, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ymparisto.fi, tfn 050-365 88 72.

Från och med den 6 maj konsultative tjänstemannen Ari Seppänen, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ymparisto.fi, tfn 040-548 72 75.