Finansiering av forskning och utveckling

Miljöministeriet finansierar forskning och utveckling som betjänar förvaltningen och som stöder

  • framsynt verksamhet
  • beredningen, utvecklandet och verkställandet av internationell och nationell miljöpolitik och lagstiftning.
  • beslutsfattandet. 

Ministeriets avdelningar förvaltar de anslag som anvisats dem för forskning och utveckling.

Anvisningar och blanketter (på finska)

Ytterligare information

Forskningsdirektör Laura Höijer, tfn 0295 250 097, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Naturmiljön:
Konsultativ tjänsteman Pekka Harju-Autti, tfn 0295 250 339, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Byggd miljö:
Överingenjör Juha-Pekka Maijala, tfn 0295 250 173, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Miljövård:
Utvecklingschef Pasi Iivonen, tfn 0295 250 098, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Projekt administration:
Överinspektör Virve Hokkanen, tfn 0295 250 087, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Publicerad 14.5.2013 kl. 14.19, uppdaterad 9.9.2016 kl. 9.58