Finansiering av forskning och utveckling

Miljöministeriet finansierar forskning och utveckling som betjänar förvaltningen och som stöder

  • framsynt verksamhet
  • beredningen, utvecklandet och verkställandet av internationell och nationell miljöpolitik och lagstiftning.
  • beslutsfattandet. 

Ministeriets avdelningar förvaltar de anslag som anvisats dem för forskning och utveckling.

Anvisningar och blanketter (på finska)

Mer information

Alla e-postadresser: förnamn.efternamn@ym.fi

Forskningsdirektör Laura Höijer, tfn 0295 250 097

Naturmiljön
Konsultativ tjänsteman Pekka Harju-Autti, tfn 0295 250 339

Byggd miljö:
Överingenjör Juha-Pekka Maijala, tfn 0295 250 173

Miljövård:
Utvecklingschef Pasi Iivonen, tfn 0295 250 098

Projekt administration:
Överinspektör Virve Hokkanen, tfn 0295 250 087

Publicerad 14.5.2013 kl. 14.19, uppdaterad 21.2.2017 kl. 15.47