Life är Europeiska unionens finansieringsinstrument för miljön

Life är Europeiska unionens finansieringsinstrument för miljön. Life-projekten hör till de mest betydande nationella miljöprojekten.

Life-förordning för åren 2014–2020

Mer information

Konsultative tjänstemannen Pekka Harju-Autti, tfn 0295 250 339, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Konsultative tjänstemannen Pirkko Heikinheimo (klimat), tfn 0295 250 078, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Publicerad 14.5.2013 kl. 15.33, uppdaterad 25.6.2015 kl. 15.30