Resestipendier för journalister och fotografer

Miljöministeriet beviljar inga resestipendier för journalister och fotografer 2018. Utlysningen av stipendier förnyas och nästa ansökningsomgång öppnar 2019.

Mer information:

Kommunikationsexpert Ulla Ahonen, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn 0295 250 052

Aktuellt RSS

Miljöministeriets resestipendier för journalister kan sökas

13.1.2016
Miljöministeriets resestipendier för journalister kan sökas fram till den 8 februari 2016. I år beviljas stipendier i synnerhet för reportageresor som hänför sig till hållbar bioekonomi och cirkulär ekonomi: företags klimatvänliga lösningar inom sektorerna för byggande, avfall, trafik, jordbruk och boende samt företagens roll i bevarandet av biologisk mångfald.

Publicerad 14.1.2015 kl. 15.30, uppdaterad 17.7.2018 kl. 14.42