Resestipendier för journalister och fotografer

Resestipendier för journalister och fotografer beviljas från och med 2019 som statsunderstöd enligt prövning. Understöd kan sökas för rese- och logikostnader i Finland eller i utlandet till följd av redaktionellt arbete med anknytning till miljöfrågor.

Dessutom utlyses understöd för övrig kommunikation. Understöd kan sökas av enskilda personer och registrerade föreningar antingen ensamma eller tillsammans med andra aktörer som uppfyller ansökningskriterierna.

Utlysningen av understöd offentliggörs i februari 2019.

Mer information:

Kommunikationsexpert Ulla Ahonen, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn 0295 250 052

Aktuellt RSS

Miljöministeriets resestipendier för journalister kan sökas

13.1.2016
Miljöministeriets resestipendier för journalister kan sökas fram till den 8 februari 2016. I år beviljas stipendier i synnerhet för reportageresor som hänför sig till hållbar bioekonomi och cirkulär ekonomi: företags klimatvänliga lösningar inom sektorerna för byggande, avfall, trafik, jordbruk och boende samt företagens roll i bevarandet av biologisk mångfald.

Publicerad 14.1.2015 kl. 15.30, uppdaterad 5.11.2018 kl. 9.09