Resestipendier för journalister och fotografer

Miljöministeriet beviljar inga resestipendier för journalister och fotografer 2018. Utlysningen av stipendier förnyas och nästa ansökningsomgång öppnar 2019.

Årets ansökningstid gick ut den 10 februari 2017.

Mer information:

Kommunikationsexpert Ulla Ahonen, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn 0295 250 052

Aktuellt RSS

Miljöministeriets resestipendier för journalister kan sökas

13.1.2016
Miljöministeriets resestipendier för journalister kan sökas fram till den 8 februari 2016. I år beviljas stipendier i synnerhet för reportageresor som hänför sig till hållbar bioekonomi och cirkulär ekonomi: företags klimatvänliga lösningar inom sektorerna för byggande, avfall, trafik, jordbruk och boende samt företagens roll i bevarandet av biologisk mångfald.

Publicerad 14.1.2015 kl. 15.30, uppdaterad 12.10.2017 kl. 12.03