Kontaktinformation och ärendehantering

Miljöministeriet

Telefon                  0295 16001 (statsrådet växel)
Fax                          09 1603 9320
Postadress           PB 35, 00023 Statsrådet
Besöksadress      Alexandersgatan 7, Helsingfors

Registratorskontor

Telefon                02952 50300
E-post                 kirjaamo@ym.fi

Handlingarna som är adresserade till miljöministeriet kan även lämnas in till statsrådets distributionscentral (Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors, kl. 8.00–16.15).

Konfidentiella meddelanden, bl.a. personuppgifter, kan skickas till miljöministeriets registratorskontor med säker e-post: https://securemail.ymparisto.fi/

Medietjänst

Kontaktuppgifter till kommunikation och presstjänst inklusive ansvarsområden

Ministrarna och deras stab, tjänstemannaledningen

Personliga kontaktuppgifter

Nätfaktureringsadress

FO-nummer 0519456-1
EDI-kod 003705194561
förmedlarkod (OpusCapita Group Oy)003710948874
Moms  FI05194561

Samtalsavgifter

Samtal Pris

Till nummer som börjar
050 690

Lokalnätsavgift eller mobiltelefonavgift
Till nummer som börjar 0295, 040, 0400 och 050 Enligt uppringarens operatörs prissättning

 

Publicerad 14.5.2013 kl. 16.09, uppdaterad 8.3.2017 kl. 10.06