Information och kommunikation

Resultatområdet för information och kommunikation svarar för ministeriets externa och interna kommunikation i samråd med ministeriets avdelningar och enheter. Vi ansvarar även för de projekt och informationssystem som hänför sig till dataförvaltningen inom verksamhetsområdet och ministeriet samt deltar i styrningen och samarbetet i anslutning till dataförvaltningen inom den offentliga förvaltningen.

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@ym.fi

Informations- och kommunikationsdirektör Jussi Salmi, tfn 0295 250 263, Twitter: @jussivhsalmi

Assistent, ledning Mirja Nummelin, tfn 0295 250 205

Kommunikationschef Katja Huumo, tfn 0295 250 124, Twitter: @KatjaHuumo

Kommunikationsexpert Ulla Ahonen, tfn 0295 250 052
Bioekonomi, cirkulär ekonomi, vattenskydd, Östersjön, miljötillstånd och miljöskyddslag, avfall, kemikalier

Kommunikationsexpert Tuomo-Pekka Arhi, p. 0295 250 137
Utveckling av digital kommunikation, intern kommunikation 

Kommunikationsexpert Riikka Lamminmäki, tjänstledig
Klimat, luftskydd, koordinering av EU-kommunikation och internationell kommunikation

Kommunikationsexpert Annukka Lyra, tfn 0295 162 183

Kommunikationsexpert Jussi Palmén, tfn 0295 250 219
Biodiversitet, naturskydd, rekreationsbruk av naturen, byggande, energieffektivitet

Kommunikationsassistent Eva Hagelberg, tfn 0295 250 073

Visuell designer Teemu Pokela, tfn 0295 250 271

Dataförvaltningen

Dataförvaltningsdirektör Jukka Litmanen, tfn 050 467 9829

Överinspektör, Roni Kiviharju, tfn 0295 250 020

Projektchef Anna Tauriainen, tfn 0295 250 106

Specialist Ssaku Härkönen, tfn 0295 250 183

 

Publicerad 18.11.2013 kl. 12.14, uppdaterad 20.9.2018 kl. 12.03