Stödet för ledningen

Stödet för ledningen är underställd kanslichefen.

Lagstiftningsdirektören Riitta Rönn, tel. +358 50 405 9028, fornamn.efternamn@ym.fi, Twitter: @RiittaRonn

Forskningsdirektören Laura Höijer, tel. +358 50 586 2680, fornamn.efternamn@ym.fi, Twitter: @HoijerLaura

Utvecklingschefen Juho Korpi, tel. +358 50 434 3348, fornamn.efternamn@ym.fi

Revisionsrådet Jorma Partanen, tel. +358 50 305 8415, fornamn.efternamn@ym.fi

 

Publicerad 19.4.2013 kl. 10.48, uppdaterad 17.7.2017 kl. 9.22