Natur

Finland har förbundit sig till att främja bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden.

Miljöministeriets mål är:

  • att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden i Finland fram till år 2020
  • att uppnå och upprätthålla ett gynnsamt skydd för arterna och naturtyperna
  • att trygga ekosystemens verksamhetsbetingelser
  • att uppnå god miljöstatus i åar, älvar, sjöar och grundvatten samt i Östersjön

 

Aktuellt RSS

Nationalstadsparken i Kotka är Finlands bästa landskapsprojekt 2018

19.10.2018
Nationalstadsparken i Kotka har i dag fått utmärkelsen Finlands bästa landskapsprojekt 2018. Stadsparken är en imponerande kombination av de bästa utvalda delarna av parker, vattendrag och arkitektur i staden. Priset överräcktes av bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen i Helsingfors.
Allt aktuellt
Publicerad 27.3.2013 kl. 11.58, uppdaterad 29.12.2017 kl. 16.51