Natur

Finland har förbundit sig till att främja bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden.

Miljöministeriets mål är:

  • att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden i Finland fram till år 2020
  • att uppnå och upprätthålla ett gynnsamt skydd för arterna och naturtyperna
  • att trygga ekosystemens verksamhetsbetingelser
  • att uppnå god miljöstatus i åar, älvar, sjöar och grundvatten samt i Östersjön

 

Aktuellt RSS

Kina och EU stärker samarbetet för att förbättra vattensäkerheten

21.9.2017
Kina, Europeiska kommissionen och flera EU-länder undertecknade i dag i Åbo en deklaration för att fördjupa vattensamarbetet mellan EU och Kina. Målet är att arbeta tillsammans mot hållbar utveckling och förbättra vattensäkerheten. Kina och EU-kommissionen undertecknade också ett samförståndsavtal för att inleda en vattenpolitisk dialog.
Allt aktuellt
Publicerad 27.3.2013 kl. 11.58, uppdaterad 15.3.2017 kl. 15.43