Natur

Finland har förbundit sig att främja bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden.

Miljöministeriets mål är:

  • att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden i Finland fram till år 2020
  • att uppnå och upprätthålla ett gynnsamt skydd för arterna och naturtyperna
  • att trygga ekosystemens verksamhetsbetingelser
  • att uppnå god miljöstatus i åar, älvar, sjöar och grundvatten samt i Östersjön
Meloja
Sune Karlsson, Gorilla anges

 

Aktuellt RSS

Partskonferensen om biologisk mångfald i Mexiko inleds med en högnivådel

2.12.2016
Den 13:e partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald (COP 13) inleds i Cancún i Mexiko. Den två veckor långa konferensen föregås av en högnivådel den 2–3 december, i vilken jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen deltar.
Allt aktuellt
Publicerad 27.3.2013 kl. 11.58, uppdaterad 27.5.2016 kl. 10.19