Natur

Finland har förbundit sig till att främja bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden.

Miljöministeriets mål är:

  • att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden i Finland fram till år 2020
  • att uppnå och upprätthålla ett gynnsamt skydd för arterna och naturtyperna
  • att trygga ekosystemens verksamhetsbetingelser
  • att uppnå god miljöstatus i åar, älvar, sjöar och grundvatten samt i Östersjön

 

Aktuellt RSS

Uppdateringen av nätverket Natura 2000 har slutförts

5.12.2018
Statsrådet har i dag fattat ett beslut om komplettering av nätverket Natura 2000 och uppdatering av de uppgifter om Naturaområdena som har en naturvetenskaplig karaktär. Nätverket utvidgas med områden som är värdefulla med tanke på den marina undervattensmiljön. Samtidigt kommer saimenvikaren att inkluderas i grunderna för skyddet av Naturaområdet i Puruvesi.
Allt aktuellt
Publicerad 27.3.2013 kl. 11.58, uppdaterad 29.12.2017 kl. 16.51