Natur

Finland har förbundit sig att främja bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden.

Miljöministeriets mål är:

  • att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden i Finland fram till år 2020
  • att uppnå och upprätthålla ett gynnsamt skydd för arterna och naturtyperna
  • att trygga ekosystemens verksamhetsbetingelser
  • att uppnå god miljöstatus i åar, älvar, sjöar och grundvatten samt i Östersjön
Meloja
Sune Karlsson, Gorilla anges

 

Aktuellt RSS

Finlands bästa insats för naturen 2015–2016

17.10.2016
Vi efterlyser åter den bästa naturinsatsen för att stoppa förlusten av biologisk mångfald i Finland. Hjälp Internationella naturvårdsunionens (IUCN) nationella kommitté i Finland att hitta en person, en organisation eller ett företag som lyckats trygga en livskraftig natur och ekosystemtjänsternas funktion. Lämna in ditt förslag senast den 8 december!
Allt aktuellt
Publicerad 27.3.2013 kl. 11.58, uppdaterad 27.5.2016 kl. 10.19