Natur

Finland har förbundit sig till att främja bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden.

Miljöministeriets mål är:

  • att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden i Finland fram till år 2020
  • att uppnå och upprätthålla ett gynnsamt skydd för arterna och naturtyperna
  • att trygga ekosystemens verksamhetsbetingelser
  • att uppnå god miljöstatus i åar, älvar, sjöar och grundvatten samt i Östersjön

 

Aktuellt RSS

Nytt handlingsprogram ska stoppa en försämring av hotgraden

13.3.2017
Det nya handlingsprogrammet för skydd av hotade arter skapar grund för arbetet med att stoppa en försämring av hotgraden i Finland. Målet med programmet är att tillsammans med olika förvaltningsområden och aktörer förbättra arternas möjligheter att klara sig i olika livsmiljöer.
Allt aktuellt
Publicerad 27.3.2013 kl. 11.58, uppdaterad 15.3.2017 kl. 15.43