Nationalstadsparkerna bevarar stadens natur- och landskapsvärden

Syftet med nationalstadsparkerna är att bevara stadsnaturen och den byggda kulturmiljön som en stor, sammanhängande helhet – som ett vardagsrum för stadsborna. Nationalstadsparkerna ingår i processen för hållbar stadsplanering och hållbart stadsbyggande.

Det finns åtta nationalstadsparker i Finland.
Porvoo, makasiinit
Marita Björkström, Miljöförvaltningens bildbank


Många städer utreder som bäst möjligheterna att inrätta en nationalstadspark.  Ansökan görs av staden, och beslutet om inrättande fattas av miljöministeriet.

Mer information

Miljöråd Jukka-Pekka Flander, tfn 02952 50064, förnamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 13.5.2013 kl. 12.56, uppdaterad 30.5.2016 kl. 11.42