Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

RSS
 • Utvecklingsprogram lyfte fram äldres boendebehov 24.11.2017
  Enligt prognoserna kommer Finland att år 2030 ha cirka 1,5 miljoner invånare som är äldre än 65 år. Detta syns också som förändrade boendebehov. Ett av de viktigaste målen för programmet för att förbättra äldres boende, som nu avslutas, har varit att svara på äldres nuvarande och framtida boendebehov.
 • Framsteg i Bonn med utarbetandet av en regelbok för klimatavtalet från Paris 18.11.2017
  FN:s klimatmöte i Bonn i Tyskland avslutades tidigt lördag morgon. Vid mötet förde parterna förhandlingar om detaljerna i verkställandet av Parisavtalet. Förhandlingsfrågorna avancerade i olika grad: Samförstånd nåddes om elementen för de bedömningar som enligt Parisavtalet ska göras vart femte år, medan rapporteringen och uppföljningen av utsläpp och utsläppsminskningar visade sig vara besvärliga frågor.
 • Finland med och bildar kolfri allians vid klimatmötet i Bonn 16.11.2017
  Tiilikainen: Förslag till lagstiftning som förbjuder stenkol som energikälla ges nästa år
 • Miljöministermöte och biodiversitetskongress kring arktiska frågor i Rovaniemi i oktober 2018 15.11.2017
  Finland kommer att vara värdlandet för ett Arktisrelaterat miljöministermöte och en Arktisrelaterad biodiversitetskongress den 9–12 oktober 2018. Evenemangen är en del av Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet 2017–2019.
 • Ny förordning gör skorstenar mer brandsäkra 10.11.2017
  Miljöministeriet har i dag utfärdat en förordning om skorstenars konstruktion och brandsäkerhet. Målet är att minska antalet skadefall på grund av brister i planering och byggande av skorstenar, brister i användning och underhåll samt felaktig användning.
 • EU nådde en överenskommelse om revideringen av utsläppshandelsdirektivet 9.11.2017
  EU:s medlemsländer, kommissionen och parlamentet nådde under morgonnatten den 9 november en preliminär överenskommelse om att revidera EU:s utsläppshandelsdirektiv. Revideringarna gäller den fjärde utsläppshandelsperioden (2021–2030). Centrala frågor i förhandlingarna har varit koldioxidläckage och gratis tilldelning av utsläppsrätter till branscher där det finns risk för kolläckage samt fonder som stöder systemet och ett stärkande av systemets styrande verkan.
 • Klimatmötet i Bonn inleds måndagen den 6 november 3.11.2017
  FN:s klimatförhandlingar fortsätter i Bonn i Tyskland den 6–17 november. Under mötet förs det förhandlingar om detaljerna i Parisavtalet som ingicks 2015, dvs. om det regelverk som ska konkretisera hur rapporteringen om utsläpp och om utsläppsminskningen ska genomföras och hur dessa följs upp. Avsikten är att fatta beslut om regelverket 2018, och ett mål är att i Bonn få till stånd ett utkast för de fortsatta förhandlingarna.
 • Utredningen om förfarandet för ersättning av skador orsakade av fridlysta arter nu klar 2.11.2017
  Bestämmelserna om ersättningsförfarandet behöver utvecklas, eftersom de skador som orsakas av fridlysta arter beräknas öka i framtiden och de nuvarande bestämmelserna inte motsvarar kraven i grundlagen.
 • Samråd om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av ett vindkraftsprojekt i Nordnorge inleds 1.11.2017
  Norge har underrättat Finland om att ett förfarande för bedömning av miljökonsekvenserna av ett vindkraftsprojekt och tillhörande kraftledning kommer att inledas i Nordnorge. Myndigheter, invånare och sammanslutningar i Finland har möjlighet att framföra sina åsikter om Finlands deltagande i MKB-förfarandet och om innehållet i programmet för miljökonsekvensbedömning till de delar skadliga konsekvenser kan sträcka sig till Finland. Miljöministeriet ordnar ett samrådsmöte den 8 november i Utsjoki.
 • Inom KIRA-digi beviljas stöd för nya försöksprojekt för digitalisering av den byggda miljön och byggandet – den femte ansökningsomgången öppen till 30.11 1.11.2017
  Den femte ansökningsomgången för KIRA-digi försöksprojekt inleddes i dag, den 1 november, och pågår till den 30 november 2017. Nu efterlyses och finansieras snabba, konkreta och radikala försök som driver digitaliseringen inom fastighets- och byggbranschen framåt.
Mera pressmeddelanden