Tarjouspyynnöt

Kaikki ympäristöministeriön tarjouspyynnöt ja niihin liittyvät asiakirjat löytyvät HILMAsta.

HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Yritykset puolestaan saavat HILMAsta tiedon käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista hankinnoista.

Tarjouspyyntö: KIRA-digi –hankkeen kunta-alan rakennetun ympäristön kokeilujen ja harmonisointihankkeiden tulosten hyödyntämisen tukemisesta 12.9.2017
Ympäristöministeriö pyytää tarjouksia KIRA-digi –hankkeen kunta-alan kokeilujen ja harmonisointihankkeiden tulosten hyödyntämisen tukemisesta. Tarjoukset tulee toimittaa 25.9.2017 kello 15 mennessä.
Lue lisää
Tarjouspyyntö: Selvitys yhdenvertaisuuden toteutumisesta kehitysvammaisten ihmisten asumisessa 10.8.2017
Ympäristöministeriö pyytää tarjouksia selvityksestä yhdenvertaisuuden toteutumisesta kehitysvammaisten ihmisten asumisessa alta löytyvän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankintailmoitus on julkaistu 30.6. julkisten hankintojen tietokannassa HILMAssa. Tarjoukset tulee toimittaa 18.8.2017 kello 15 mennessä ympäristöministeriöön kirjaamo@ym.fi.
Lue lisää
Tarjouspyyntö: Selvitys tulevaisuuden maankäyttöpäätöstietojen kansainvälisistä vähimmäisvaatimuksista 26.7.2017
Ympäristöministeriö pyytää tarjouksia selvityksestä tulevaisuuden maankäyttöpäätöstietojen kansainvälisistä vähimmäisvaatimuksista alta löytyvän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankintailmoitus on julkaistu 26.7. julkisten hankintojen tietokannassa HILMAssa.
Lue lisää
Tarjouspyyntö Kansallisen kestävän kaupunkikehityksen ohjelmaan 6.7.2017
Ympäristöministeriö pyytää tarjouksia kansallisen kestävän kaupunkikehityksen ohjelman aihealueen kartoituksesta, toimintakonseptin laadinnasta ja liikkeelle saamisesta alta löytyvän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankintailmoitus on julkaistu 5.7.2017 julkisten hankintojen tietokannasta HILMAssa.
Lue lisää
Tarjouspyyntö: Selvitys Itämeren sisäisten ravinnevarastojen merkityksestä ja vähentämismahdollisuuksista 16.6.2017
Ympäristöministeriö pyytää tarjousta selvityksestä Itämeren sisäisten ravinnevarastojen merkityksestä ja vähentämismahdollisuuksista.
Lue lisää
Tarjouspyyntö: Selvitys ARA -vuokra-asukkaiden tulojen määräaikaisista tarkistuksista pääkaupunkiseudulla 4.4.2017
Ympäristöministeriö pyytää tarjousta selvityksestä ARA -vuokra-asukkaiden tulojen määräaikaisista tarkistuksista pääkaupunkiseudulla. Tarjouspyynnöt toimitetaan 20.4.2017 mennessä ympäristöministeriöön.
Lue lisää
Tarjouspyyntö: Selvitys romanien asumistilanteesta 3.4.2017
Ympäristöministeriö pyytää tarjousta selvityksestä romanien asumistilanteesta. Tarjous liitteineen tulee toimittaa 17.4.2017 klo 15.00 mennessä sähköpostilla ympäristöministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@ym.fi.
Lue lisää
Tarjouspyyntö: Selvitys kemikaalivarastojen lupamenettelystä, teollisuusjätevesisopimuksen merkityksestä ja asianosaisuudesta 17.3.2017
Ympäristöministeriö pyytää tarjousta selvityksestä kemikaalivarastojen lupamenettelystä, teollisuusjätevesisopimuksen merkityksestä ja asianosaisuudesta. Tarjous tulee toimittaa 25.4.2017 klo 16:15 mennessä ympäristöministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@ym.fi.
Lue lisää
Tarjouspyyntö: Energiatehokkuuden parantaminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjaushankkeissa -hanke 15.3.2017
Ympäristöministeriö pyytää tarjousta Energiatehokkuuden parantaminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjaushankkeissa -hankkeen toteuttamiseksi. Tarjous toimitetaan 21.4.2017 klo 15:00 mennessä sähköpostilla ympäristöministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@ym.fi.
Lue lisää
Tarjouspyyntö: Kulttuuriympäristö voimavarana maakunnissa ja alueilla –hanke 30.1.2017
Ympäristöministeriö pyytää tarjousta Kulttuuriympäristö voimavarana maakunnissa ja alueilla -hankkeen toteuttamiseksi. Tarjous toimitetaan viimeistään 28.2.2017 kello 15.00 mennessä sähköpostilla ympäristöministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@ym.fi.

Lue lisää
Tarjouspyyntö Euroopan kulttuuriympäristöpäivät –ohjelmaan 19.1.2017
Ympäristöministeriö pyytää tarjousta Euroopan kulttuuriympäristöpäivien koordinointi- ja viestintätoimista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjous ja sen liitteet on laadittava suomen kielellä ja toimitettava viimeistään 13.2.2017 kello 15.00 mennessä ympäristöministeriön kirjaamoon. Hankintailmoitus on julkaistu julkisten hankintojen tietokannassa HILMAssa (hankintailmoitukset.fi) 19.1.2017.
Lue lisää
Julkaistu 24.1.2017 klo 11.54, päivitetty 7.11.2017 klo 12.48