Vesien- ja merenhoidon kärkihanke

kärkihankelogo

Ympäristöministeriö rahoittaa vuosina 2016-2018 vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmia toteuttavia konkreettisia hankkeita sekä toteuttamista tukeavia selvitys-, viestintä- ja verkostoitumishenkkeita yhteensä noin 8 miljoonalla eurolla. Hankkeet toteutetaan osana pääministeri Sipilän hallitusohjelman Kiertotalouden läpimurto - puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta vuosina 2016-2020.

Hankehaku 2018

Ravinteiden kierrätysohjelman (Raki2) ja Vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmia toteuttavan kärkihankkeen yhteisen kaksivaiheisen hankehaun ideahaku oli avoinna 10.1.-9.2.2018. S aimme 108 hakemusta ja haettu summa oli noin 26 miljoonaa euroa.

Jatkovaiheeseen valittiin 56 hanketta, jotka jättävät varsinaisen hankehakemuksen ja –suunnitelman 9.4.2018 mennessä. Näistä toteutukseen valittiin toukokuussa 2018 yhteensä 27 uutta hanketta, joiden yhteenlaskettu rahoitus ympäristöministeriöltä on noin 5,5 miljoonaa euroa.

Hankkeiden käynnistyttyä lyhyet hankekuvaukset ja linkit hankkeiden sivuille tulevat tälle sivustolle.

Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttamiseen ja ravinteiden kierrätystä edistäviin hankkeisiin voi hakea rahoitusta myös monista muista rahoituslähteistä.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Jenni Jäänheimo, +358 29 525 0349, etunimi.sukunimi@ym.fi

 
Julkaistu 10.1.2018 klo 9.17, päivitetty 24.9.2018 klo 15.39