Fennoskandian vihreä vyöhyke

Fennoskandian vihreä vyöhyke on rajat ylittävää yhteistyötä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Fennoskandia_vihreävyöhyke_Suomidesign.jpgFennoskandian vihreän vyöhykkeen ydin muodostuu nykyisten ja suunniteltujen luonnonsuojelualueiden ketjusta Suomen, Norjan ja Venäjän rajaseudulla Suomenlahdelta Barentsinmerelle.

Suomen, Norjan ja Venäjän kolmikantainen yhteistyö perustuu yhteisymmärryspöytäkirjaan, jonka on Suomen osalta allekirjoittanut ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka. Yhteistyö on osa biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa.

Pitkän aikavälin tavoitteena on luoda Fennoskandian vihreästä vyöhykkeestä valtioiden rajat ylittävän luonnonsuojeluyhteistyön malli sekä lisätä alueen tunnettavuutta sekä kansallisesti
että kansainvälisesti.

Suomessa Fennoskandian vihreää vyöhykettä edistää kansallinen työryhmä. Työryhmän jäsenistöön kuuluu laaja joukko valtakunnallisia ja alueellisia toimijoita, ja se muodostaa Fennoskandian vihreän vyöhykkeen kansallisen verkoston rungon.

 

Julkaistu 17.3.2014 klo 13.27, päivitetty 12.9.2016 klo 18.39