Fennoskandian vihreä vyöhyke

Fennoskandian vihreä vyöhyke on rajat ylittävää yhteistyötä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Fennoskandia_vihreävyöhyke_Suomidesign.jpgFennoskandian vihreän vyöhykkeen ydin muodostuu nykyisten ja suunniteltujen luonnonsuojelualueiden ketjusta Suomen, Norjan ja Venäjän rajaseudulla Suomenlahdelta Barentsinmerelle.

Suomen, Norjan ja Venäjän kolmikantainen yhteistyö perustuu yhteisymmärryspöytäkirjaan, jonka on Suomen osalta allekirjoittanut ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka. Yhteistyö on osa biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa.

Pitkän aikavälin tavoitteena on luoda Fennoskandian vihreästä vyöhykkeestä valtioiden rajat ylittävän luonnonsuojeluyhteistyön malli sekä lisätä alueen tunnettavuutta sekä kansallisesti
että kansainvälisesti.

Suomessa Fennoskandian vihreää vyöhykettä edistää kansallinen työryhmä. Työryhmän jäsenistöön kuuluu laaja joukko valtakunnallisia ja alueellisia toimijoita, ja se muodostaa Fennoskandian vihreän vyöhykkeen kansallisen verkoston rungon.

 

Ajankohtaista RSS

Fennoskandian vihreän vyöhykkeen projektityöpaja 5.4. Helsingissä

16.3.2016
Vihreä vyöhyke on ainutlaatuinen luontoalueiden verkosto lähellä Suomen, Norjan ja Venäjän rajaa. Tulevina vuosina siitä halutaan kehittää laajasti tunnettu rajat ylittävän yhteistyön mallialue. Suomen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö järjestävät yhteistyössä Fennoskandian vihreän vyöhykkeen työpajan. Tavoite on tiedottaa rahoitusmahdollisuuksista, tukea projektivalmistelua, verkostoitumista sekä kumppanuuksien rakentamista.

Julkaistu 17.3.2014 klo 13.27, päivitetty 12.9.2016 klo 18.39