Fennoskandian vihreä vyöhyke

Fennoskandian vihreä vyöhyke on rajat ylittävää yhteistyötä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Fennoskandia_vihreävyöhyke_Suomidesign.jpgFennoskandian vihreän vyöhykkeen ydin muodostuu nykyisten ja suunniteltujen luonnonsuojelualueiden ketjusta Suomen, Norjan ja Venäjän rajaseudulla Suomenlahdelta Barentsinmerelle.

Suomen, Norjan ja Venäjän kolmikantainen yhteistyö perustuu yhteisymmärryspöytäkirjaan, jonka on Suomen osalta allekirjoittanut ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka. Yhteistyö on osa biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa.

Pitkän aikavälin tavoitteena on luoda Fennoskandian vihreästä vyöhykkeestä valtioiden rajat ylittävän luonnonsuojeluyhteistyön malli sekä lisätä alueen tunnettavuutta sekä kansallisesti
että kansainvälisesti.

Suomessa Fennoskandian vihreää vyöhykettä edistää kansallinen työryhmä. Työryhmän jäsenistöön kuuluu laaja joukko valtakunnallisia ja alueellisia toimijoita, ja se muodostaa Fennoskandian vihreän vyöhykkeen kansallisen verkoston rungon.

 

Uutiset

RSS
 • Fennoskandian vihreän vyöhykkeen projektityöpaja 5.4. Helsingissä 16.3.2016
  Vihreä vyöhyke on ainutlaatuinen luontoalueiden verkosto lähellä Suomen, Norjan ja Venäjän rajaa. Tulevina vuosina siitä halutaan kehittää laajasti tunnettu rajat ylittävän yhteistyön mallialue. Suomen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö järjestävät yhteistyössä Fennoskandian vihreän vyöhykkeen työpajan. Tavoite on tiedottaa rahoitusmahdollisuuksista, tukea projektivalmistelua, verkostoitumista sekä kumppanuuksien rakentamista.
 • Yhteenveto vihreän vyöhykkeen alueellisten työpajojen tuloksista valmistunut 23.6.2014
  Fennoskandian vihreästä vyöhykkeestä halutaan kehittää rajat ylittävän kestävän kehityksen mallialue. Ympäristöministeriö kutsui keväällä 2014 paikalliset toimijat työpajoihin ideoimaan vihreän vyöhykkeen ainutlaatuisten luontoalueiden ja niiden ympärille kehitettävän toiminnan tulevaisuutta.
 • Vihreän vyöhykkeen alueelliset työpajat kehitystyön perustana – tule mukaan vaikuttamaan! 15.4.2014
  Fennoskandian vihreästä vyöhykkeestä halutaan kehittää rajat ylittävän kestävän kehityksen mallialue. Ympäristöministeriö kutsuu keväällä 2014 paikalliset toimijat alueellisiin työpajoihin ideoimaan vihreän vyöhykkeen ainutlaatuisten luontoalueiden ja niiden ympärille kehitettävän toiminnan tulevaisuutta.
Lisää uutisia

Tiedotteet

RSS
 • Saimaan alueelle perustettiin luonnonsuojelualueita 5.6.2014
  Valtioneuvosto hyväksyi tänään asetuksen, jolla perustettiin yhdeksän luonnonsuojelualuetta pääosin Saimaan alueelle. Suojelualueet ovat valtion omistamia ja kuuluvat eri suojeluohjelmiin tai Natura 2000-verkostoon. Niiden perustamisessa luonnonsuojelualueiksi on kyse näiden jo aiemmilla päätöksillä luonnonsuojelutarkoituksiin varattujen alueiden suojelun toimeenpanosta.
 • Fennoskandian vihreästä vyöhykkeestä kestävän kehityksen mallialue 18.3.2014
  Fennoskandian vihreästä vyöhykkeestä luodaan mallialue, jossa rajat ylittävällä yhteistyöllä tuetaan alueen kestävää kehitystä. Vihreä vyöhyke ulottuu Itämereltä Jäämerelle sisältäen Suomelle, Venäjälle ja Norjalle kuuluvia arvokkaita luontoalueita. Sen ytimen muodostavat kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet rajojen molemmin puolin.
 • Fennoskandian vihreä vyöhyke täydentyy Suomussalmen lähes 33 000 hehtaarin laajuisilla suojelualueilla 6.3.2014
  Valtioneuvosto hyväksyi tänään asetukset, joilla perustettiin 17 luonnonsuojelualuetta ns. Kalevalapuiston kokonaisuuteen liittyen. Lisäksi perustettiin 17 muuta luonnonsuojelualuetta Kainuun vanhojen metsien ja suoluonnon suojelemiseksi.
Lisää tiedotteita
Julkaistu 17.3.2014 klo 13.27, päivitetty 5.8.2016 klo 12.41