Legislation on co-ownership and right of occupancy

  • Right-of Occupancy Housing Act (650/1990)
  • Ympäristöministeriön asetus asumisoikeushakemuksen kaavasta (793/2003)
  • Ympäristöministeriön asetus asumisoikeussopimuksen kaavasta (794/2003)
  • Act on Right-of-Occupancy Associations (1072/1994)
  • Valtioneuvoston asetus asumisoikeustalojen käyttö- ja luovutusrajoitusten merkitsemisestä ja merkintöjen poistamisesta (78/2006)
  • Act on State-subsidized Housing Loans (ARAVA Act) (1189/1993)
  • Act on Interest Subsidy for Rental Housing Loans and Right of Occupancy Housing Loans (604/2001)
  • Government Decree on the Selection of Tenants for State-Subsidised (ARAVA) and Interest-Subsidy Rental Dwellings (166/2008)
  • Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista (232/2002)
  • Act on Joint Management of Rental Buildings (649/1990)
Published 2013-03-20 at 17:58, updated 2017-03-03 at 15:52