Ajankohtaista

Mitä ympäristöministeriössä tapahtuu? Lue tuoreimmat tiedotteet, uutiset ja julkaisut.

Tiedotteet

Korkotukilainoitusta tarjolla kohtuuhintaisten asuntojen rakentamiseen ja perusparannuksiin

23.1.2020
Valtioneuvosto on päättänyt vuoden 2020 valtion tukeman asuntotuotannon hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelmasta. Tavoitteena on edistää kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa. Valtuuksia jaetaan eduskunnan päätöksen mukaisesti 1 410 miljoonan euron edestä.

Helmi-elinympäristöohjelman pitkän aikavälin tavoitteiden valmistelu käynnistyy – työhön asetettu laajapohjainen ohjausryhmä ja työryhmä

22.1.2020
Ympäristöministeriö asetti tänään hankkeen, joka valmistelee Helmi-elinympäristöohjelman sisältöä ja tavoitteita vuoteen 2030 saakka. Ympäristöministeriön käynnistämä Helmi-ohjelma on merkittävä keino Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämiseen. Ohjelmassa ennallistetaan ja suojellaan soita, kunnostetaan lintuvesiä ja kosteikkoja, hoidetaan perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostetaan ranta- ja vesiluontoa.

Pitkän aikavälin peruskorjausstrategia kommentoitavana – tavoitteena helpottaa rakennusten energiatehokkuutta parantavia korjauksia

21.1.2020
Ympäristöministeriö pyytää kommentteja luonnokseen pitkän aikavälin peruskorjausstrategiaksi. Strategian on tarkoitus helpottaa rakennuskannan vapaaehtoista ja kustannustehokasta korjaamista erittäin energiatehokkaaksi ja vähähiiliseksi vuoteen 2050 mennessä. Strategia on osa vuonna 2018 voimaan tulleen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanoa.

Nuoret laativat suosituksensa tänä vuonna päätettäville kansainvälisille luonnon monimuotoisuustavoitteille

21.1.2020
Ympäristöministeriö ja Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto järjestävät nuorille luonnon monimuotoisuutta käsittelevän työpajan perjantaina 24.1. Nuoret laativat työpajassa suosituksensa siihen, millaiset tänä vuonna päätettävien kansainvälisten luonnon monimuotoisuustavoitteiden tulisi olla. Luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi valmistellaan uusia tavoitteita, koska nykyisten tavoitteiden voimassaolokausi päättyy.

Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoidon seurantaohjelmaksi vuosille 2020-2026 on käynnistynyt

20.1.2020
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa näkemyksiä Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmasta vuosille 2020-2026. Kuuleminen on välillä 20.1.— 20.3.2020.
Kaikki tiedotteet
Julkaistu 28.3.2017 klo 8.56, päivitetty 27.5.2019 klo 11.34