Ajankohtaista

Mitä ympäristöministeriössä tapahtuu? Lue tuoreimmat tiedotteet, uutiset ja julkaisut.

Tiedotteet

Etelä-Karjalaan 2 700 hehtaaria luonnonsuojelualueita valtion maille

14.11.2019
Valtioneuvosto ja ympäristöministeriö ovat tänään antaneet asetukset, joilla Etelä-Karjalaan maakuntaan perustetaan valtion maille yhteensä 57 luonnonsuojelualuetta. Kaikki alueet ovat valtion omistuksessa, ja ne on jo aiemmin osoitettu luonnonsuojelukäyttöön.

Hallitus hylkäsi Sallatunturin matkailualueen laajennusta koskevan Natura-poikkeuksen

14.11.2019
Valtioneuvoston yleisistunto on tänään käsitellyt Lapin liiton hakemuksen niin sanotusta Natura-poikkeuksesta Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan hyväksymistä varten. Kaavaehdotus piti sisällään aluevarauksen Sallatunturin matkailupalvelualueen laajennuksesta uutta laskettelurinnettä varten. Sen toteuttaminen aiheuttaisi merkittävästi heikentäviä vaikutuksia Natura 2000 -alueelle.

Helmi-ohjelman soidensuojelu käynnistyi – Laaja suojelualuekokonaisuus Juuan Haukisuolle

14.11.2019
Ympäristöministeriö, Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja maanomistaja Tornator Oyj ovat sopineet huomattavan laajan yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta Juukaan Haukisuolle. Uusi suojelualue on pinta-alaltaan lähes 244 hehtaaria ja rajautuu osin jo olemassa oleviin Natura-alueisiin. Alue on suojeltu osana ympäristöministeriön Helmi-ohjelmaa, jossa kunnostetaan, hoidetaan ja suojellaan luonnon monimuotoisuudelle arvokkaita elinympäristöjä.

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Pohjois-Karjalaan perustettavista valtion maiden luonnonsuojelualueista

13.11.2019
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksiin, jotka koskevat Pohjois-Karjalan maakuntaan perustettavia luonnonsuojelualueita. Kaikki perustettavat alueet ovat valtion omistuksessa. Alueet on varattu jo aiemmin luonnonsuojelutarkoituksiin, ja ne kuuluvat pääosin eri suojeluohjelmiin sekä Natura 2000 -verkostoon. Lisäksi mukana on muun muassa METSO-ohjelman kautta valtiolle hankittuja alueita.

Ilmastolain uudistus käyntiin kansalaisia kuuntelemalla

11.11.2019
Hallitusohjelmassa linjattu ilmastolain uudistus on lähtenyt käyntiin. Ensimmäisessä vaiheessa kuunnellaan kansalaisten näkemyksiä siitä, millainen uudistuvan ilmastolain tulisi olla. Uudistuksen tavoitteena on varmistaa, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja vahvistaa lakia.
Kaikki tiedotteet
Julkaistu 28.3.2017 klo 8.56, päivitetty 27.5.2019 klo 11.34