Ajankohtaista

Mitä ympäristöministeriössä tapahtuu? Lue tuoreimmat tiedotteet, uutiset ja julkaisut.

Tiedotteet

MAL-seuranta 2016-2019: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen tavoitteet toteutuneet hyvin

5.12.2019
Valtion ja Helsingin seudun kuntien maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimus on kirittänyt kohti yhdessä sovittuja tavoitteita, ja vaikutukset ovat merkittävät niin seudullisesti kuin kansallisesti. Tämä selviää sopimuskauden 2016-2019 seurantakatsauksesta.

Suomi alkaa valmistella kertakäyttömuovidirektiivin kansallista toimeenpanoa

5.12.2019
Ympäristöministeriö asettaa hankkeen valmistelemaan niin sanotun kertakäyttömuovidirektiivin* kansallista toimeenpanoa. Direktiivi edellyttää tuoteryhmästä riippuen eri toimia: tuotekieltoja, kulutuksen vähentämistä, tuotteiden ominaisuuksiin liittyviä vaatimuksia, laajennettua tuottajavastuuta, merkintävaatimuksia, erilliskeräysvelvoitteita sekä valistusta. Näihin liittyvien kansallisten säädösten täytyy olla voimassa 3.7.2021.

Kiertotalouden edistämisohjelma käynnistyy, Reijo Karhinen ohjausryhmän puheenjohtaja

5.12.2019
Suomelle laaditaan strateginen kiertotalouden edistämisohjelma. Tavoitteena on muutos, jolla kiertotaloudesta luodaan uuden talouden perusta. Ohjelmalla hallitus haluaa vahvistaa Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä. Ohjelmaa valmistelevan ohjausryhmän puheenjohtaja on työelämäprofessori Reijo Karhinen.

Selvitys vähähiilisen rakentamisen taloudellisista ohjauskeinoista valmistui – lisärakennusoikeus ja korjausavustukset todettiin toimiviksi keinoiksi

4.12.2019
Suomen ympäristökeskuksen tekemässä selvityksessä arvioitiin keinoja, joilla julkinen valta voisi kannustaa rakennusalaa kohti vähähiilistä rakentamista. Taloudelliset ohjauskeinot ovat osa ympäristöministeriön vuonna 2017 julkaisemaa vähähiilisen rakentamisen tiekarttaa.

Ympäristöministeriö kehittää ympäristövahinkojen korvaamista

4.12.2019
Ympäristöministeriö on asettanut lainsäädäntöhankkeen ympäristövahinkojen toissijaisten vastuujärjestelmien kehittämiseksi (TOVA-lainsäädäntöhanke). Tavoite on nykyistä kattavammin hallita ympäristöriskejä, korvata ympäristövahinkoja ja turvata vahinkojen vaatimat ennallistamistoimet tapauksissa, joissa vahingon aiheuttaja on maksukyvytön, tuntematon tai tavoittamattomissa.
Kaikki tiedotteet
Julkaistu 28.3.2017 klo 8.56, päivitetty 27.5.2019 klo 11.34