ASO-lakiehdotus lausunnolle

Tiedote 23.2.2017 klo 13.18

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja lakiluonnoksesta asumisoikeusasunnoista (ASO).  Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukaisesti asumisoikeusjärjestelmää uudistetaan itsenäisenä hallintomuotona rahoituksen, asukasvalinnan ja hakuprosessin osalta. Uudistuksen tavoitteena on kehittää asumisoikeudesta varteenotettava kolmas hallintamuoto.

Nopeutta asukasvalintaan

Lakiehdotuksen mukaan ASO-asuntojen jonotuksessa voitaisiin siirtyä määräaikaisiin järjestysnumeroihin. Numero olisi voimassa yhden vuoden kerrallaan. Tavoitteena on aiempaa nopeampi ja asukaslähtöisempi palvelu.

Jonotusjärjestelmästä tulisi valtakunnallinen, ja sitä hoitaisi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.  Asukasvalinnan tekisivät omistajayhtiöt ARA:n antaman vuoronumeron perusteella. Vanhoille jonottajille varattaisiin kohtuullinen siirtymäaika uuteen järjestelmään.

Asukkaille vahvempi asema

Uudistus lisäisi ASO-asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa yhtiön asioihin. Lakiehdotuksen mukaan asukkaiden yhteistyöelimen tulisi voida jatkossa osallistua yhtiötason asioiden käsittelyyn.

Asukashallinto hyväksyisi ASO-talojen korjaus- ja rahoitussuunnitelman, hoitojärjestelmiä koskevat muutokset ja kilpailutukset sekä periaatteet käyttövastikkeiden tasaukselle.

Myös hallintarakennetta voisi muuttaa ääritilanteessa

Jos asumisoikeusyhtiön omistamalle rakennukselle ei olisi enää kysyntää ASO-talona ja se olisi taloudellisissa vaikeuksissa, sen hallintarakennetta tulisi voida muuttaa. Jos tiukat ehdot täyttyisivät, ASO-sopimukset voitaisiin viimeisenä keinona irtisanoa. Irtisanomiseen tarvittaisiin ARA:n lupa. Tällaisessa tilanteessa ASO-asukkaan asema turvattaisiin takaamalla tälle oikeus lunastaa asuntonsa omakseen, tarjoamalla vastaavaa ASO-asuntoa tai vuokrasopimusta.

Taustalla paljon vuorovaikutusta ja selvitystyötä

Tarpeita ASO-järjestelmän kehittämiselle kartoitettiin riskienhallintaselvityksessä ja sen pohjalta käynnistetyssä lainsäädäntöhankkeessa. Keväällä 2016 järjestettiin verkkopaneeli ja tehtiin kysely sidosryhmille. Vuoden lopulla ympäristöministeriö pyysi ASO-järjestelmän kehittämisen suuntaviivoista kommentteja. Saadut kommentit on otettu huomioon nyt lausunnoille lähteneessä lakiluonnoksessa.

Nyt lausunnoille lähtevä ASO-lakiehdotus ei sisällä muutosehdotuksia ASO-talojen lainaehtoihin. Ne käsitellään asuntorakentamisen pitkän korkotukimallin kehittämistä koskevassa hankkeessa yhdessä vuokratalolainojen lainaehtojen kanssa. Ympäristöministeriö pyytääkin samanaikaisesti kommentteja myös lainaehtojen suuntaviivoista.

Suomessa on kaikkiaan yli 40 000 asumisoikeusasuntoa. Ne tarjoavat tärkeän, kohtuuhintaisen vaihtoehdon vuokra- ja omistusasumiselle.  25 vuotta voimassa ollut ASO-järjestelmä on vakiintunut etenkin kaupunkikeskuksissa, joissa se myös tasapainottaa asuinalueiden asukasrakennetta.

Lausuntojen määräaika päättyy 7.4.2017.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Anu Gentz, p. 040 590 8089, etunimi.sukunimi@ym.fi