Euroopan luonnonsuojeluviestit esillä Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton foorumissa 14.-16.12.

Tiedote 10.12.2015 klo 9.01
IUCN Helsinki-banner.jpg
 

Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n Euroopan luonnonsuojelufoorumi kokoontuu Helsinkiin 14.–16.12.2015. Foorumi käsittelee muun muassa Euroopan luonnon ja luonnonsuojelun tilaa. Foorumi tulee laatimaan ns. Helsinki Messagen, joka kokoaa eurooppalaisesta näkökulmasta tärkeimmät viestit niin IUCN:n jäsenvaltioiden ja -järjestöjen päättäjille kuin IUCN:n hallinnolle.

Foorumiin saapuu Euroopasta sekä Pohjois- ja Keski-Aasiasta 41 maasta noin 240 osanottajaa, jotka edustavat järjestön jäsenorganisaatioita: valtioita, valtion laitoksia ja kansalaisjärjestöjä. Avauspäivän puhujia ovat muun muassa IUCN:n puheenjohtaja Zhang Xinsheng Kiinasta, uusi pääjohtaja Inger Andersen Tanskasta, johtaja Hans Bruinickx Euroopan ympäristökeskuksesta sekä tilaisuuden suojelija, presidentti Tarja Halonen.

Luonnonsuojelufoorumi pohjustaa IUCN:n Euroopan toimintaohjelmaa vuosille 2017–2020. Foorumin tärkein tehtävä on kuitenkin valmistautua Havaijilla 2016 pidettävään maailmankongressiin ja valmistella eurooppalaisia näkemyksiä IUCN:n tulevaan globaaliohjelmaan vuosiksi 2017-2020.

Euroopan foorumi haluaa nostaa entistä näkyvämmin esille YK:n kestävän kehityksen luonnon monimuotoisuutta koskevat tavoitteet IUCN:n työssä. Tavoitteet koskevat maaekosysteemien suojelua, luonnon monimuotoisuuden häviämisen pysäyttämistä, metsien kestää käyttöä, aavikoitumista sekä merten suojelua ja niiden luonnonvarojen käyttöä.

IUCN:n suomalaisen varapuheenjohtajan Marina von Weissebergin mukaan IUCN:llä on ollut viime vuosina merkittävä rooli kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa, joissa se on korostanut ekosysteemien merkitystä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

"Eurooppa on tienristeyksessä. Nyt on sopiva hetki antaa Euroopan ympäristöä edustaville yhteisölle mahdollisuus keskustella Pariisin ilmastoneuvottelujen tuloksista sekä tunnistaa konkreettisia keinoja kansainvälisen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Olemme kiitollisia, että Suomi isännöi kokousta ja odotamme Helsinki Messagen hyväksymistä, mikä on osoitus eurooppalaisten luonnonsuojeluyhteisön vanhvasta sitoutumisesta asiaan", von Weissenberg ympäristöministeriöstä kertoo.

”IUCN:n kattava kehitysmaaverkosto ja kehitysmaaedustajat ovat tuoneet ns. etelän äänen neuvotteluareenoille. Tämä on tukenut myös Suomen pitkäaikaista työtä, joka korostaa YK:n kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen ja ilmastosopimuksen liittymäkohtia. Lisäksi Suomi on tehnyt pitkään yhteistyötä IUCN:n kanssa tuodakseen naisten aseman vahvistamisen esiin kansainvälisissä ympäristösopimuksissa”.

Marina von Weissenbergin mukaan foorumilla keskustellaan myös siitä, miten IUCN:n puitteissa koottu valtaisa tutkimusaineisto ja tietovarannot voitaisiin paremmin hyödyntää niin päättäjien kuin suuren yleisönkin keskuudessa ja miten kestävän kehityksen tavoitteet ja toimintaohjelma tehokkaasti toteutetaan.

Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN (The International Union for Conservation of Nature) on kansalaisjärjestöjen ja valtiojäsenten muodostama verkosto, jolla on yli 1230 jäsentä. Se edistää luonnonsuojelua ja luonnonvarojen ekologisesti kestävää käyttöä. IUCN:n jäsenet Suomessa ovat Suomen valtio, jota edustaa ympäristöministeriö, Suomen luonnonsuojeluliitto, Natur och Miljö, WWF Suomi, BirdLife Suomi ja Suomen riistakeskus.

IUCN:n alueellisia foorumeita on järjestetty vuoden 2015 aikana eri puolilla maailmaa. Euroopan foorumi on ensimmäinen Pohjoismaissa.

Lisätietoja:

IUCN:n hallituksen varapuheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Marina von Weissenberg, ympäristöministeriö, p. 02952 50321, marina.weissenberg(at)ymparisto.fi

Puhujien haastattelupyynnöt:

Angelika Pullen, Communications Lead, IUCN European Regional Office, p.+32 473 947 966, angelika.pullen(at)iucn.org