Haettavana harkinnanvaraiset valtionavustukset toimittajien ja kuvaajien matkoihin sekä muuhun viestintään

Uutinen 1.3.2019 klo 8.02

Ympäristöministeriö ilmoittaa haettavaksi vuoden 2019 valtionavustusta ympäristöministeriön strategisia vaikuttavuustavoitteita ilmaisevaan viestintään. Haku alkaa 1.3.2019 ja tämän kuulutuksen vaatimusten mukaiset hakemukset liitteineen tulee toimittaa ympäristöministeriöön viimeistään 25.3.2019.

Avustuksen kohteena oleva toiminta

Ympäristöministeriö myöntää harkinnanvaraista valtionavustusta viestintään, joka valtion talousarvioesityksen mukaisesti liittyy ympäristöministeriön strategian vaikuttavuustavoitteisiin: Hyvä ympäristö ja monimuotoinen luonto, hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta ja kestävä kaupunkikehitys.

Vuoden 2019 haussa painotetaan erityisesti hankkeita, jotka liittyvät Euroopan unionin ympäristöpolitiikkaan ja Suomen EU:n puheenjohtajuuskauteen, erityisesti luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen tai monimuotoisuutta turvaaviin toimiin, kiertotalouteen sekä ilmastonmuutokseen.

Avustusta voidaan myöntää seuraaville tahoille ja seuraaviin tarkoituksiin:

  1. toimittajille ja kuvaajille ympäristöasioita koskevan toimituksellisen työn aiheuttamiin kotimaan tai ulkomaanmatkan matka- ja majoituskustannuksiin sekä
  2. muille alla tarkemmin määritellyille viestintähankkeille

Tässä ilmoituksessa tarkoitettuun toimintaan on vuodelle käytettävissä enintään 20 000 euroa vuonna 2019.

Lisätietoja:

Viestintäasiantuntija Ulla Ahonen, p. 02952 50052, etunimi.sukunimi@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV