Helmi-työt käynnistyvät – ohjausryhmä käsitteli ensimmäisen kerran pitkän aikavälin tavoitteita

Uutinen 9.4.2020 klo 11.52

Keskiviikkona 8.4. Helmin ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran – samalla, kun sata uutta luonnonsuojeluhallinnon työntekijää kouluttautui Helmi-ohjelman teemoihin ja käytäntöihin.

Helmi-ohjelma koostuu kuudesta teemasta. Ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa käsiteltiin tavoitteita ja toimia näistä kolmelle: soidensuojelu, lintuvedet ja perinnebiotoopit. Ohjausryhmä käsitteli Helmi-ohjelman pitkän aikavälin (2021-2030) tavoitteita, joita työryhmä on valmistellut alkuvuoden aikana. Ohjausryhmä kiitti työryhmää hyvästä ensimmäisestä luonnoksesta.  

Ohjausryhmän kokouksessa pohdittiin mm. yksittäistä elinympäristöä laajempien kokonaisuuksien suojelu- ja kunnostustarpeita sekä valuma-aluetarkastelun tärkeyttä. Keskustelua herätti myös Helmi- ja METSO-ohjelmien keskinäinen suhde. METSO jatkuu nykyisin tavoittein vuoteen 2025 saakka. Metsiensuojelun jatkosta vuoden 2025 jälkeen keskustellaan Helmi-työn edetessä.  Tärkeänä pidettiin sitä, että Helmi-töitä kohdennetaan erityisesti alueille, jotka ovat kaikkein uhanalaisempia tai joissa esiintyy uhanalaista lajistoa. 

Ryhmien tavoitteena on saada työnsä valmiiksi maaliskuun 2021 loppuun mennessä. Ympäristöministeriö valmistelee ryhmien työn pohjalta valtioneuvoston hyväksyttäväksi vietävän päätöksen Helmi-ohjelmasta kevään 2021 aikana.

Käytännön työt käyntiin tänä kautena

Samaan aikaan ohjausryhmän käsitellessä pitkän aikavälin tavoitteita tuoreet Helmi-työntekijät kouluttautuivat uuteen työhön. Ympäristöhallintoon on rekrytoitu yhteensä noin sata henkilöä tekemään erilaisia Helmi-töitä. Koulutuspäivä antoi eväitä Helmi-töihin ja mahdollisuuden tavata Helmi-ohjelman parissa työskenteleviä kollegoja, vaikkakin etäyhteydellä.

Kokopäivän koulutuksen ohjelma oli laaja: Helmi-ohjelman yleiset periaatteet ja Helmi-viestintä, kunkin teeman ja teemavastaavan esittäytyminen, Helmi osana luonnonsuojelun tehtäväkenttää ja ELY-keskusten ja Metsähallituksen Luontopalveluiden tulevien vuosien tavoitteet, tietoa luonnonsuojelulaista ja sen uudistuksesta sekä lajien huomioimisesta ja tietojärjestelmistä.

Vuonna 2020 Helmi-työt painottuvat suojelualueille, mutta vuodesta 2021 elinympäristöjen kunnostus- ja hoitotoimintaa on tarkoitus laajentaa myös yksityismaille. Helmi-työt perustuvat vapaaehtoisuuteen ja ne tehdään yhteistyössä  maanomistajien ja sidosryhmien kanssa. 

Lisätietoja:

Ohjelmapäällikkö Päivi Gummerus-Rautiainen, p. 0295 250 240, paivi.gummerus-rautiainen@ym.fi