Helsingin seudun MAL-sopimus edennyt tavoitteiden mukaisesti

Tiedote 1.12.2017 klo 10.19

Ympäristöministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö tiedottavat

Valtion ja Helsingin seudun kuntien kesäkuussa 2016 solmiman maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen väliseurannan mukaan seudun kehittyminen on edennyt positiivisesti niin asuntotuotannon, kaavoituksen kuin liikennehankkeiden saralla.

Asuntorakentaminen vetää

Katsaukseen on koottu Helsingin seudun kuntien tiedot 1.1.2016–1.8.2017 toteutuneesta asuntotuotannosta ja asumiseen asemakaavoitetun kerrosalan määrästä sekä kuntien arviot loppuvuoden 2017 toteutumasta.

Mikäli vuosi 2017 toteutuu kokonaisuudessaan arvioiden mukaisesti, seudulla on valmistunut kahden ensimmäisen sopimusvuoden aikana yhteensä noin 27 500 asuntoa. Asuntorakentaminen täyttää vuosille 2016–2017 asetetut tavoitteet 98-prosenttisesti valmistuneiden asuntojen osalta. Valtion 40 vuoden korkotuella rakennettujen vuokra-asuntojen toteutuma on 101 prosenttia ja koko valtion tukeman tuotannon, sisältäen asumisoikeusasunnot, 92 prosenttia tavoitteesta.

Asumiseen asemakaavoitetun kerrosalan määrässä oli 1.8.2017 mennessä saavutettu vuoden 2019 loppuun kestävän sopimuskauden tavoitteesta 41 prosenttia hyväksytyn kerrosalan osalta ja 52 prosenttia voimaan tulleen kerrosalan osalta.

”Helsingin seudun asuntotuotannon osalta ollaan nyt hyvällä uralla. Kaavoitus on kehittynyt hyvään suuntaan ja asuntoaloitusten määrä Helsingin seudulla ylittää selvästi MAL-sopimuksen tavoitteet. MAL-prosessi ja sen ympärille syntynyt sopimuskulttuuri tuottaa nyt hedelmää. Työtä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi on syytä jatkaa”, kommentoi asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen MAL-seurannan väliaikatietoja. 

Liikenteen infrastruktuurihankkeet etenevät

Liikenteen toimet ja infrastruktuurihankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Lisäksi kestävien kulkutapojen palvelutaso on parantunut ja kävelyä ja pyöräilyä on edistetty.

”Liikenteen suunnitteluun tarvitaan mutkatonta yhteistyötä ja ennakkoluulottomuutta. Pidän tärkeänä, että jatkossa myös markkinaehtoisten palveluiden tuottajat ovat mukana tässä työssä. Näin varmistamme toimivan lopputuloksen. MAL-sopimus on hyvä väline seudulliselle yhteistyölle”, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Lisätietoja:

Asuntoneuvos Tommi Laanti, ympäristöministeriö, p. 0295 250 146, etunimi.sukunimi@ym.fi

Yksikön johtaja Risto Murto, liikenne- ja viestintäministeriö, p, 0295 34 2639, etunimi.sukunimi@lvm.fi

  • FI
  •  
  • SV