Helsingin seudun ja valtion neuvottelut asuntotuotannon sekä infrastruktuurihankkeiden edistämisestä etenevät – sopimus kunnille hyväksyttäväksi

Tiedote 25.8.2014 klo 17.07

Ympäristöministeriö ja valtiovarainministeriö tiedottavat

(Päivitetty 28.8.2014 klo 9.30: Lisätty allekirjoituspöytäkirjalla täydennetty neuvottelutulos liitteisiin)

Helsingin seudun ja valtion välillä heinäkuussa käynnistyneet neuvottelut suurten infrastruktuurihankkeiden tukemisesta ja asuntotuotannon edistämisestä ovat edenneet suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitasen asettama valtion ja Helsingin seudun kuntien edustajista koostuva neuvotteluryhmä on päässyt neuvottelutulokseen pääministeri Stubbin hallitusohjelmaan sisältyvästä tavoitteesta vauhdittaa kaavoitusta ja lisätä tonttitarjontaa Länsimetron Matinkylä–Kivenlahti-osuuden sekä Pisararadan rahoituksen edellytyksenä.

Neuvottelutulos esiteltiin 25. elokuuta seudun kuntajohtajille. Tavoitteena on, että kunnat päättävät sopimukseen osallistumisesta virallisesti syyskuun loppuun mennessä, jonka jälkeen siitä tehdään valtioneuvoston periaatepäätös.

Sopimuksen myötä asuntokaavoitusta lisätään vuosina 2016–2019 noin 25 prosenttia verrattuna voimassa olevaan maankäyttöä, asumista ja liikennettä (MAL) koskevan aiesopimuksen tavoitetasoon. Asunnot tulee kaavoittaa joukkoliikenteen kannalta hyvin saavutettaville alueille ja erityisesti nykyisen ja toteutumassa olevan rataliikenteen varrelle. Valtio osallistuu Länsimetron ja Pisararadan rahoittamiseen edellyttäen, että nämä kaavoitustavoitteet toteutuvat.

Sopimuksessa otetaan kantaa myös joihinkin muihin seudun kannalta tärkeisiin infrastruktuurihankkeisiin, kuten Kehäradan liityntäpysäköintiin, valtion toimintojen päättymiseen Malmin lentokentällä sekä Klaukkalan ja Hyrylän ohikulkuteihin.

”Olen todella iloinen siitä, että näin historiallinen päätös saatiin aikaan. Tämä on merkittävä askel yhteistyössä valtion ja kuntien kesken, joka osoittaa todellista halua puuttua yhteen seudun vaikeimmista ongelmista eli asuntopulaan”, sanoo kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen.

”Valtio tulee isoilla panostuksilla seudun kuntia vastaan liikenteen ja asuntotuotannon pullonkaulojen purkamiseksi. Teimme nyt uudenlaista yhdyskuntapolitiikkaa ja yhteistyötä. Tulos on lupaava ja hyödyksi koko Suomen taloudelle”, sanoo valtiovarainministeri Antti Rinne.

Sopimuksen osapuolina tulevat olemaan valtio (liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, valtiovarainministeriö, Liikennevirasto, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Uudenmaan ELY-keskus), HSL sekä Helsingin seudun kunnat Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula, Vantaa ja Vihti.

Lisätietoja

Neuvotteluryhmän puheenjohtaja, rakennusneuvos Matti Vatilo, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 243, etunimi.sukunimi@vm.fi

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitasen erityisavustaja Tanja Sippola-Alho, ympäristöministeriö, p. 0295 250 220, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Valtiovarainministeri Antti Rinteen erityisavustaja Joonas Rahkola, valtiovarainministeriö, p. 02955 30518, etunimi.sukunimi@vm.fi

  • FI
  •  
  • SV