Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä evästi ilmastolain uudistuksen valmistelua

Tiedote 18.3.2020 klo 7.41

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä kokoontui tiistaina 17.3.2020. Ministerit keskustelivat ilmastolain uudistuksen keskeisistä valmistelun periaatteista ja kuulivat tilannekatsauksen energiaveron uudistamista selvittävän työryhmän työstä. Lisäksi ministerityöryhmä sai katsauksen koronavirustilanteen vaikutuksista energiasektorilla.

Vuonna 2015 voimaan tullut ilmastolaki uudistetaan siten, että hiilineutraaliustavoite vuoteen 2035 mennessä toteutuu. Lakiin sisällytetään maankäyttösektori ja konkreettiset päästövähennystavoitteet vuosille 2030 ja 2040. Nykyinen ilmastolaki on puitelaki, joka koskee vain viranomaisia. Laissa säädetään ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmästä.

Ministerityöryhmä totesi, että hiilineutraalisuutta tulisi käsitellä laissa useamman vuoden keskiarvona, ei pistemäisenä tavoitteena. Ministerityöryhmä myös korosti, että suunnittelujärjestelmän on katettava kaikki sektorit.

”Hiilineutraaliustavoite koskee kaikkia sektoreita, joten kokonaistarkastelu on välttämätöntä. Ilmastotoimien suunnittelun tulisi olla selkeää ja ennakoitavaa niin, että myös kansalaisten, yritysten ja järjestöjen olisi helppo seurata sitä ja osallistua työhön”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Hallitusohjelmassa on linjattu energiaverotuksen uudistamisesta. Sähkövero on tarkoitus alentaa EU:n sallimaan minimiin, ja teollisuuden energiaveron palautusjärjestelmä poistetaan. Lämmityspolttoaineiden verotasoa korotetaan 100 miljoonalla eurolla vaalikauden aikana. Turpeen energiakäyttö vähintään puolitetaan 2030 mennessä, ja osana energiaverotuksen kokonaisuudistusta arvioidaan myös turpeen verotukseen tarvittavat muutokset. Valmistelua on tehty energiaverotuksen uudistamista selvittävässä työryhmässä. Työryhmän keskeisten linjausten on määrä valmistua huhtikuun kehysriiheen mennessä. Ministerityöryhmä sai valmistelusta tilannekatsauksen.

Ministerityöryhmä totesi, että koronaviruksen vaikutukset energiasektoriin ovat moninaisia. Sähkömarkkina kuitenkin toimii ja yritykset ovat erilaisiin seurauksiin hyvin varautuneita. Välitöntä riskiä energiasektorille ei ole, mutta tilannetta seurataan tarkasti ja erilaisiin skenaarioihin varaudutaan aktiivisesti.

Ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän tehtävänä on ohjata hallitusohjelman toteuttamista hiilineutraalisuustavoitteen edistämisen, hiilinielujen vahvistamisen sekä ilmasto- ja energiapolitiikan päätöksenteon osalta sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kansainvälinen kilpailukyky huomioiden.

Lisätietoja:

Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja Riikka Yliluoma, p. 050 414 1682, riikka.yliluoma@ym.fi