Järviruo’osta ja ruokohelvestä kasvualustoja puutarhoille

Uutinen 14.4.2014 klo 14.11
Kasvihuone.jpg
© Aimo Turunen

Kiteen Mato ja Multa Oy tutkii, miten järviruokoa ja ruokohelpeä sekä paikallisen biokaasuvoimalan mädätysjäännöstä voidaan hyödyntää niin ammatti- kuin kotipuutarhojen kasvualustoina. Hanke saa rahoitusta ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta.

Kasveista halutaan kehittää kasvikuitupohjainen korvike kivivillalle, turpeelle ja kookospähkinärouheelle. Aimo Turunen Kiteen Mato ja Multa Oy:stä kertoo, että etenkin Euroopassa puutarhat ja yksityiskuluttajat toivovat turpeetonta kasvualustaa, mutta sellaista ei ole vielä pystytty tuottamaan.

”Uusiutuvista luonnonvaroista ja biojätteistä tehtyjen kasvualustojen kysyntä kasvaa luomumääräysten tiukentuessa sekä ympäristötietoisuuden ja kaupunkiviljelyn lisääntyessä”, Turunen uskoo.

Järviruoko ja ruokohelpi ovat nopeasti uusiutuvia kasveja, ja ruo’on korjuun yhteydessä vesistöistä saadaan samalla kerättyä rehevöittäviä ravinteita hyötykäyttöön. Yritys saa paikallisilta viljelijöiltä polttoon kelpaamatonta ruokohelpeä, jota nykyisin mätänee hyödyntämättömänä. Hankkeessa selvitetään kasvualustalle sopivaa karkeusastetta ja lannoitusta, jotta kasvit menestyvät. Lannoitteena käytetään biokaasuvoimalan sivutuotteena syntyvää mädätysjäännöstä.

Yritys tekee kurkun, salaatin, yrttien ja puuntaimien kasvatuskokeita yhteistyöpuutarhoilla, joille toimitetaan testattavaksi erilaisia kasvualustoja. Testauksen jälkeen tavoitteena on aloittaa tuotanto ja saada tuote markkinoille. Vanhat kasvualustat voidaan myöhemmin palauttaa, pelletoida ja hyödyntää yrityksen kasvihuoneiden lämmityksessä.

Ympäristöministeriön ohjelma rahoittaa hankkeita, jotka edistävät ravinteiden kierrätystä, vähentävät Itämeren ravinnekuormitusta sekä tehostavat Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueiden maatalouden vesiensuojelua. Ohjelmaa ja muutamaa sen rahoittamaa hanketta esitellään myös uudessa esitteessä Ravinteet kiertoon: