Hyppää sisältöön

Julkaisut

Ympäristöministeriön julkaisut

Ympäristöministeriön sähköiset julkaisut löytyvät valtioneuvoston yhteisestä julkaisuarkistosta.

Ympäristöministeriön painettuja julkaisuja myy valtioneuvoston verkkokirjakauppa.

Ympäristöministeriön esitteet

Maankäyttö ja rakentaminen

Näin luet rakennuksen energiatodistusta, kesäkuu 2013 (pdf)
Elinympäristön tietopalvelut, kesäkuu 2013 (pdf)
Voimaa tuulesta – tuulivoiman rakentaminen osaksi elinympäristöä, toukokuu 2013 (pdf)

Asuminen

Ikäkoti kuntoon – sujuvaa arkea myös huomenna, syyskuu 2014 (pdf)
Ikäkoti kuntoon – hissilla kotiin – uutta virtaa vanhaan kerrostaloon, huhtikuu 2014 (pdf)
Ikäkoti kuntoon – viisi askelta sujuvaan arkeen, lokakuu 2014 (pdf)
Ikäkoti kuntoon – tarvitaanko kodissasi remonttia?, lokakuu 2014 (pdf)
Yhteinen tavoite taloyhtiön kehittämiseen – näin laadimme strategian, syyskuu 2012 (pdf)

Ympäristönsuojelu

Kipsi, rakennekalkki ja kuitulietteet – kannattaa kokeilla uusia vesiensuojelukeinoja, elokuu 2019 (pdf)
Nyt on veden vuoro, tammikuu 2020 (pdf)
Haja-asutuksen jätevesiasiat kuntoon, huhtikuu 2017 (pdf)
Ympäristönsuojelulaki suojelee pilaantumiselta, syyskuu 2014 (pdf)
KULTU – vähemmästä viisaammin, heinäkuu 2013 (pdf)

Luonnonsuojelu

Punainen kirja 2019: Suomen lajisto  jatkaa uhanalaistumista, maaliskuu 2019 (pdf)
Pyöriäisiä näkyvissä? Tumlare i sikte?toukokuu 2015 (pdf)
METSO – Metsänomistajan valinta Suomen luonnon hyväksi, elokuu 2013 (pdf)
METSO-ohjelmaan sopivat kohteet, kesäkuu 2016 (pdf)
Jokamiehenoikeudet-esite toukokuu 2016
Maaseutumaisemat – arvokkaiden maisema-alueiden inventointi, syyskuu 2012 (pdf)
Tiesitkö tämän lepakoista, maaliskuu 2012 (pdf)
VELMU kartoittaa vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuutta, elokuu 2010 (pdf)

Ympäristöhallinto

Vuorovaikutuksen voima – opas sidosryhmäyhteistyön ja osallistumisen keinoista, huhtikuu 2018 (pdf)
Ympäristöministeriön henkilöstöstrategia 2020, maaliskuu 2011 (pdf)
Ympäristöministeriön historiikki, tammikuu 2007 (pdf)

EU:n rakennerahastot

Energiatehokkuus korjausrakentamisessa ilmastonmuutoksen hillinnän tukena, syyskuu 2010 (pdf)

Ympäristöministeriön Faktaa-lehdet

Faktaa ympäristöministeriöstä

Ympäristöministeriön T&K toimenpideohjelma 2020, syyskuu 2016 (pdf)

Faktaa Pariisin ilmastokokouksesta

Mikä INDC? Kysymyksiä ja vastauksia maiden aiotusta kansallisista panoksista uuteen ilmastosopimukseen, marraskuu 2015 (pdf)
Pariisin ilmastosopimuksen keskeiset neuvottelukysymykset, marraskuu 2015 (pdf)
Pieni sanakirja: Ilmastoneuvottelut-Suomi, marraskuu 2015 (pdf)

Faktaa ympäristönsuojelusta

Itämeri parannetaan teoilla, maaliskuu 2016 (pdf)
Post-2015-kehitysagenda – mistä on kysymys, elokuu 2014 (pdf)
Vaiheittain eroon fluorikaasujen käytöstä, toukokuu 2014 (pdf)
EMAS – uskottavuutta ympäristöasioihin, marraskuu 2012 (pdf)
Otsonikerroksen suojelun kansainvälinen menestystarina, syyskuu 2012 (pdf)
Ajankohtaista jätelainuudistuksesta, toukokuu 2012 (pdf)
Kansalaisen tärkeät vesiluvat, tammikuu 2012 (pdf)

Faktaa luonnonsuojelusta

CITES-sopimus sääntelee luonnonvaraisten uhanalaisten eläin- ja kasvilajien kansainvälistä kauppaa, toukokuu 2014 (pdf)
Vihreä vyöhyke - Kasvua ja hyvinvointia monimuotoisesta luonnosta, syyskuu 2016 (pdf)
Zonation ja METSO, heinäkuu 2013 (pdf)

Faktaa rakentamisesta

Lumikuorma ja kattorakenteet, maaliskuu 2018 (pdf)
Kohti vähähiilistä julkista rakentamista, syyskuu 2017 (pdf)
Toimivan kilpailun ja kunnan maapolitiikan edistämisen näkökulmat maankäyttö- ja rakennuslaissa, lokakuu 2015 (pdf)
Asemakaavan ajanmukaisuudesta huolehtiminen on kunnan edun mukaista, huhtikuu 2012 (pdf)

Faktaa asumisesta

Ikääntyneiden asumiseen liittyviä julkaisuja (ymparisto.fi/ikaantyneidenasuminen)
Mielenterveyskuntoutujien ja kehitysvammaisten asumisen tarpeet, huhtikuu 2014 (pdf)

Julkaistu 28.2.2013 klo 12.23, päivitetty 9.1.2020 klo 15.22