Kulttuuriympäristöstrategia 2014-2020

Valtioneuvoston periaatepäätös 20.3.2014

Opetus- ja kulttuuriministeriö &  Ympäristöministeriö, 2014

Erillisjulkaisu. s. 29.  ISBN 978-952-11-4290-1 (PDF). ISBN 978-952-11-4289-5 (nid.)

Kulttuuriympäristö on yhteisön ja ihmisten muistin ja identiteetin perusta. Siihen sisältyy merkittäviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia arvoja. Hyvin hoidettuna, alueellisesti omaleimaisena ja eri aikakausista rakentuvana se lisää ihmisten hyvinvointia. Suomen ensimmäinen valtakunnallinen kulttuuriympäristöstrategia 2014–2020 tarjoaa välineitä kansallisomaisuutemme arvon ylläpitämiseen sekä alueiden viihtyisyyden ja elinvoimaisuuden lisäämiseen.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Tuija Mikkonen, ympäristöministeriö,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 20.3.2014 klo 13.21, päivitetty 27.8.2014 klo 13.29