Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050

Erillisjulkaisu. s. 48.  ISBN 978-952-11-4441-7 (PDF) Julkaisu on saatavana vain sähköisessä muodossa.

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi. Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 (Helda)

Tiivistelmä

Kansainvälistymisen ja kovenevan kilpailun oloissa sekä ympäristön kestävyyden kannalta on tärkeää, että Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehittäminen perustuu kokonaisnäkymykseen. Näin voidaan edistää Suomen kehittymistä kilpailukykyiseksi, hyvinvoivaksi ja vähähiiliseksi maaksi.

Kehityskuvalla muodostetaan valtakunnallinen näkemys tavoiteltavasta aluerakenteesta ja sitä tukevasta liikennejärjestelmästä vuoteen 2050. Tavoiteltavan aluerakenteen ja liikennejärjestelmän peruspilareita ovat Suomen kansainvälisen aseman vahvistaminen, monikeskuksinen aluerakenne sekä kehittyvät liikennepalvelut ja mahdollistava infastruktuuri. Kehityskuvassa aluerakenne ja liikennejärjestelmä on määritelty hyödyntäen maan eri osien erityispiirteitä sekä alueiden vahvuuksia ja työnjakoa.

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos Timo Turunen, ympäristöministeriö
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 2.6.2015 klo 12.48, päivitetty 2.6.2015 klo 12.48