OH 2/2013 Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje

Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2013, Ympäristönsuojelu s. 81. Ympäristöministeriö.URN:ISBN: 978-952-11-4198-0. ISBN 978-952-11-4198-0 (PDF). Julkaisu on saatavana vain sähköisenä.

Tiivistelmä

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeen tavoitteena on tehostaa turvetuotannon ympäristönsuojelua ja vähentää tuotannon aiheuttamia ympäristöhaittoja. Sillä edistetään lainsäädännössä ja valtioneuvoston ohjelmissa asetettujen turvetuotannon ympäristötavoitteiden toteutumista yhdenmukaisin menettelyin ja tulkinnoin. Ohjeen lähtökohtana ovat voimassa olevat säädökset.

Ohje antaa ajantasaista tietoa turvetuotannon hyvistä ympäristönsuojelukäytännöistä, erityisesti vesiensuojelussa, mutta myös melu- ja pölyhaittojen vähentämisessä. Se on tarkoitettu helpottamaan toiminnanharjoittajien, lupaviranomaisten ja toiminnan valvojien työtä. Ohje ei ole oikeudellisesti sitova, ja sitä tulee soveltaa tapauskohtaisesti harkiten.

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeella kumotaan vuonna 2008 annettu turvetuotannon ympäristönsuojeluopas.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Leena-Marja Kauranne, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 19.6.2013 klo 13.44, päivitetty 19.6.2013 klo 13.14