OH 3/2014 Tuulivoimaloiden melupäästön todentaminen mittaamalla

Verifiering av bullerutsläpp från vindkraftverk genom mätning

Ympäristöhallinnon ohjeita 3/2014, Rakennettu ympäristö s. 50. Ympäristöministeriö.
ISBN 978-952-11-4276-5 (PDF). Julkaisu on saatavana vain sähköisenä.

Tiivistelmä

Tuulivoimaloiden melu poikkeaa muusta ympäristömelusta. Voimaloiden ääni voi sisältää erityispiirteitä, mitkä lisäävät melun häiritsevyyttä. Voimalat toimivat vain osan ajastaan nimellistehollaan, jolloin niiden melupäästö on suurin. Tuulivoimalan ääni syntyy korkealla, mikä vaikuttaa äänen vaimenemiseen sen edetessä etäälle voimalasta. Ääni ja äänenvoimakkuus vaihtelevat merkittävästi sääoloista riippuen melulle altistuvassa kohteessa.

Ohjeessa esitetään menettelytavat tuulivoimalan tai tuulivoima-alueen tuulivoimaloiden melupäästön (äänitehotason) mittaamiseksi ja arvioimiseksi.

Ohjeessa on annettu tietoja mittausmenettelyistä, mittauksissa käytettävistä laitteista ja tulosten esittämistavasta. Mittaukset voidaan tehdä kaikissa suunnissa tuulivoimalan (tai tuulivoimalaryhmän) ympärillä.

Ohjeen menettelytavat mahdollistavat ääniteknisen suunnittelun liittämisen tuulivoima-alueiden muuhun suunnitteluprosessiin ja hyväksymismenettelyyn.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Ari Saarinen, ympäristöministeriö,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 28.2.2014 klo 8.01, päivitetty 28.2.2014 klo 9.25