Hyppää sisältöön

YMra21/2013 Selvitys energiaköyhyydestä

Kotitalouksien energiakustannukset

Laura Oja, Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Sanna Ahvenharju ja Laura Hakala, 2013

Ympäristöministeriön raportteja 21/2013, s. 52. URN: ISBN: 978-952-11-4205-5. ISBN: 978-952-11-4205-5 (PDF). Julkaisu on saatavana vain sähköisenä.

Tiivistelmä

Termillä energiaköyhyys viitataan usein heikossa taloudellisessa asemassa olevien kotitalouksien mahdollisuuksiin selviytyä energiakustannuksista. Energiaköyhyydelle ei ole olemassa yhtä yhtenäistä määritelmää ja myös energiaköyhyyden aiheuttamiin ongelmiin vastataan erilaisin tavoin.

Tässä selvityksessä tarkastellaan energiaköyhyyden merkitystä Suomessa. Selvityksessä määritellään energiaköyhyyden käsite ja kartoitetaan kuinka suurta osaa ja minkälaisia kotitalouksia energiaköyhyys voi koskea. Lisäksi selvityksessä arvioidaan miten energiaköyhyyden aiheuttamiin haasteisiin vastataan ja miten niihin olisi tarkoituksenmukaisinta vastata. Arvioinnissa otetaan huomioon muun muassa jo olemassa olevat erilaiset tukijärjestelmät, kuten erilaiset investointituet, asumismenoja alentavat ja toimeentuloa turvaavat tuet sekä energiamarkkinalainsäädäntöön sisältyvä kuluttajansuoja. Selvityksessä kuvataan myös nykytilannetta ja ratkaisukeinoja energiaköyhyyden aiheuttamiin haasteisiin eräissä muissa EU-maissa.

Selvityksen mukaan energiaköyhyys koskettaa Suomessa pientä osaa kotitalouksista osana muuta köyhyyttä. Energiaköyhyyden riskiryhmänä korostuvat lähinnä taajama-alueen ulkopuolella isoissa energiatehottomissa asunnoissa asuvat pienituloiset kotitaloudet. Selvitys sisältää toimenpide-ehdotuksia ja suosituksia energiaköyhyysongelman ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi.

Lisätietoja

Hallitussihteeri Anna Saarinen, ympäristöministeriö,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 28.6.2013 klo 12.00, päivitetty 27.6.2013 klo 16.47