YO 2013 Energiakaivo

Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa

Janne Juvonen ja Toivo Lapinlampi, 2013

Ympäristöopas 2013, Rakennettu ympäristö, s. 64. URN: ISBN: 978-952-11-4211-6.
ISBN: 978-952-11-4211-6 (PDF). Julkaisu on saatavana myös painetussa muodossa
ISBN 978-952-11-4210-9 (nid.)

Tiivistelmä

Tässä oppaassa käsitellään maalämpöjärjestelmiin liittyvää lainsäädäntöä, suunnittelua, rakentamista sekä käyttöä ja huoltoa. Oppaassa annetaan sekä maalämpöjärjestelmien toteuttamiseen että vallitseviin lupakäytäntöihin valtakunnallisesti yhtenäiset suositukset ja toimintaohjeet. Opas keskittyy pääasiassa energiakaivoihin pientalokohteissa.

Maalämpöjärjestelmän rakentaminen vaatii lähtökohtaisesti toimenpideluvan. Pohjavesialueilla saatetaan tarvita lisäksi vesilain mukainen lupa. Maalämpöjärjestelmän sijoittaminen vaatii tarkkaa suunnittelua, jotta vältytään erilaisilta ongelmilta. Tämän oppaan avulla tilaaja saa käsityksen, mitä tulee ottaa huomioon ennen maalämpöjärjestelmän tilaamista, sitä rakennettaessa, sitä käytettäessä ja sen käytöstä luopumisesta.

Lisätietoja

Yliarkkitehti Pekka Lukkarinen, ympäristöministeriö,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 28.8.2013 klo 9.00, päivitetty 3.10.2013 klo 13.34