Kestävä kaupunki -ohjelman kokeilu- ja pilottihaku kaupungeille ja kunnille käynnistyy

Uutinen 1.3.2019 klo 11.13
kestava kaupunki

 

 

 

 

Ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki -ohjelma käynnistää haun, jossa etsitään konkreettisia ja vaikuttavia kaupunkien ja kuntien kestävää kehitystä edistäviä hankkeita. Haussa avustetaan kokeiluja ja pilotteja, jotka yhdistävät kestävän kehityksen eri osa-alueita. Haun teema-alueet ovat vähähiiliset kaupungit, älykkäät kaupungit, sosiaalisesti kestävät kaupungit ja terveelliset kaupungit.

Kokeiluilla ja piloteilla etsitään ratkaisuja kestävän kehityksen eri teemoja yhdistäviin tai nykyisten toimien väliin jääviin haasteisiin. Tuloksina odotetaan esimerkiksi uutta tietoa, palveluja tai toimintamalleja, jotka tehostavat kaupunkien ja kuntien toimintaa, ohjaavat kuluttajia kestäviin valintoihin, luovat kaupunkilaisille parempaa arkea tai yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Parhaimmillaan kokeilut mahdollistavat hyvien käytäntöjen löytämisen, kehittämisen ja levittämisen sekä kansainvälisestikin kiinnostavien referenssien luomisen.

Tukea myönnetään hankkeille, jotka testaavat uusia ratkaisuja tai aiemmin testattujen ratkaisujen laajempaa toimivuutta. Kokeilut ja pilotit voivat kytkeytyä niin käytännön kehittämiseen kuin kaupunkien johtamiseen ja toiminnan suunnitteluun ja seurantaan. Hankkeisiin voi sisältyvän myös uudentyyppisiä yhteistyörakenteita tai yhteistyötä kuntien sisällä, kuntien välillä tai kuntien ja muiden organisaatioiden kesken.

Kokeiluja ja pilotteja tuetaan valtionavustuksena, jonka myöntäjänä toimii ympäristöministeriö. Tässä haussa tukea jaetaan yhteensä enintään 100 000 euroa. Avustusta voidaan myöntää yksittäisen hankkeen kustannuksiin korkeintaan 60 %, kuitenkin enintään 15 000 euroa per hanke.

Valittavien kokeilujen ja pilottien tueksi järjestetään myös kick-off -tilaisuus, sparrausta, tulostapahtumia sekä muuta viestinnällistä tukea.

Lisätietoja:

Ohjelmapäällikkö Virve Hokkanen, Kestävä kaupunki -ohjelma, ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto, p. 029 525 0034, etunimi.sukunimi@ym.fi

Kestävä kaupunki -ohjelma vauhdittaa kaiken kokoisten kaupunkien ja kuntien kestävää kehitystä. Tavoitteena on tuoda kestävyys sekä kaupunkien käytännön kehittämiseen että johtamiseen. Ohjelman teemat – terveelliset, vähähiiliset, älykkäät ja sosiaalisesti kestävät kaupungit – kattavat laajasti kestävän kaupunkikehityksen ajankohtaiset haasteet. Ohjelman taustalla vaikuttavat muun muassa YK:n maailmanlaajuinen kaupunkikehitysohjelma, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja EU:n kaupunkiagenda. Ohjelmaa koordinoi ympäristöministeriö ja mukana ovat myös useat muut ministeriöt, kunnat ja kaupungit sekä muut kestävän kaupunkikehityksen toimijat.

  • FI
  •  
  • SV