Kolme asetusta lähes nollaenergiarakentamisesta lausunnolle

Tiedote 7.10.2016 klo 12.49

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja kolmesta asetusluonnoksesta, jotka liittyvät valmisteilla olevaan hallituksen esitykseen uusien rakennusten lähes nollaenergiarakentamisesta. 

Energiamuotojen kertoimet

Asetuksella annettaisiin eri energiamuotojen kertoimien lukuarvot. Asetuksen antaa valtioneuvosto.

Energiatehokkuus

Asetuksella uuden rakennuksen energiatehokkuudesta säädettäisiin uuden rakennuksen energiatehokkuuden vähimmäisvaatimuksista ja niiden laskentatavasta. Asetuksen antaa ympäristöministeriö.

Sisäilmasto ja ilmanvaihto

Asetuksella uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta säädetään uuden rakennuksen sisäilmaston ja ilmanvaihdon vähimmäisvaatimuksista. Asetuksen antaa ympäristöministeriö.

Kaikkien kolmen asetuksen lausuntoaika päättyy 7.11.2016.

Lisätietoja:

Valtioneuvoston asetus:
Rakennusneuvos Teppo Lehtinen, p. 050 517 9202, etunimi.sukunimi@ym.fi

Ympäristöministeriön asetukset:
Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki, p. 050 572 6359, etunimi.sukunimi@ym.fi