Koronavirukseen varautuminen ympäristöministeriön hallinnonalalla

Koronavirukseen varautuminen ympäristöministeriön hallinnonalalla

Ympäristöministeriö ja ministeriön hallinnonala seuraavat tiivisti koronavirustilannetta ja vaikutuksia mm. rakentamiseen, asuntotuotantoon, jätehuoltoon ja jätevesihuoltoon. Ympäristöministeriö ja ympäristöhallinnon virastot ovat valmistautuneet nopeaan reagointiin, mikäli koronaviruksen leviäminen vaatii toimenpiteitä.

Tämänhetkisen arvion mukaan ympäristöhallinnon toimintakyky on säilynyt hyvänä. Koko hallinnonala varautuu kuitenkin tuleviin muutoksiin tehtäviä priorisoimalla ja sijaisuusjärjestelyjä suunnittelemalla.

Tilanneryhmä seuraa koronavirustilannetta ympäristöministeriössä

Ympäristöministeriö on perustanut tilanneryhmän ohjaamaan koronavirukseen varautumista. Tilanneryhmän puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö Hannele Pokka.

Tilanneryhmän ohjaamana ympäristöministeriön hallinnonalalla:

  • varaudutaan ylläpitämään yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisiä toimintoja, muun muassa jätehuoltoa ja jätevesihuoltoa. Ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö valmistelevat suosituksia jätehuollon järjestämisestä koronaviruksen aiheuttaman tautiepidemian aikana.
  • seurataan ja arvioidaan koronaviruksesta johtuvia välillisiä vaikutuksia rakentamiseen, muun muassa työvoiman ja rakennustuotteiden saatavuuden osalta.
  • seurataan ja arvioidaan rahoituksen saatavuutta ja toimivuutta erityisesti sosiaalisen asuntotuotannon osalta.
  • valmistellaan AVIen ja ELYjen ympäristövastuualueille käytännön ohjeistusta koronaviruksen aiheuttamiin toimenpiteisiin.

Ympäristöministeriössä tehtävää lainsäädäntötyötä jatketaan tulevien viikkojen aikana lähes suunnitellusti, joskin hallituksen linjaukset koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi saattavat vaikeuttaa sidosryhmien ja kansalaisten avointa ja laajaa kuulemista lainsäädäntöhankkeissa.

Lisätietoja

Jussi Salmi
Tieto- ja viestintäjohtaja
ympäristöministeriö
p. 0295 250 263
jussi.salmi@ym.fi

Rakennusalan seuranta- ja toimenpideryhmä seuraa koronan vaikutuksia 

Poikkeusoloilla tulee pitkään jatkuessaan olemaan ennakoimattomia vaikutuksia rakennusalaan. Tätä varten ympäristöministeriö on asettanut työryhmän, joka seuraa ja pyrkii vähentämään poikkeustilanteen vaikutuksia rakennusalaan, alan yrityksiin ja kansantalouteen. Ryhmä tuottaa ajankohtaista tilannekatsausta toimialan kehityksestä, arvioi tulevaa kehitystä ja tekee ehdotuksia tarvittavista toimista. Työryhmään osallistuvat valtiovarainministeriö, sisäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Rakennusteollisuus RT ry sekä RAKLI ry. Työryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Teppo Lehtinen ympäristöministeriöstä.

Lisätietoja

Kirsi Martinkauppi
hallitusneuvos
ympäristöministeriö
p. 0295 250 177
kirsi.martinkauppi@ym.fi

Kestävä elvytys -työryhmä hahmottelee kestävää tietä ulos koronakriisistä

Kestävä elvytys -työryhmä hahmottelee toimia, jotka auttavat taloutta elpymään ja vastaavat samalla ilmastokriisiin ja luonnon köyhtymiseen. Työryhmä luovuttaa tuloksensa valtioneuvoston kanslian exit- ja jälleenrakennustyöryhmälle. Työryhmän puheenjohtajina toimivat kansliapäällikkö Hannele Pokka ympäristöministeriöstä ja johtaja Mari Pantsar Sitrasta.

Lisätietoja
Hannele Pokka
kansliapäällikkö
ympäristöministeriö
p. 0295 250 234
hannele.pokka@ym.fi

Varautuminen Suomen ympäristökeskuksessa

Suomen ympäristökeskus SYKE on määritellyt kriittiset tehtävänsä sekä niiden turvaamisen koronavirukseen varautumiseksi. Tilannetta seurataan päivittäin SYKEn valmiusryhmässä.

Vaikutukset Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara palvelee myös poikkeusoloissa. Tukihakemusten käsittely ja päätökset tehdään normaaliin tapaan ja digitaalinen asiointi toimii normaalisti.

Vaikutukset Metsähallituksen Luontopalveluissa

  • Metsähallituksen asiakasneuvonta on suljettu kaikissa luontokeskuksissa, tiedekeskus Pilkkeessä ja muissa asiakaspalvelupisteissä 31.5. saakka.
  • Luontopalvelujen ylläpitämät varaus- ja vuokratuvat ovat suljettuja 31.5. saakka. Vuokra- ja varaustupien varausjärjestelmä avataan viimeistään 27.5, jolloin tupavarauksia voi tehdä 1.6. eteenpäin ja myös vuodelle 2021. Ajankohtainen lista suljetuista kohteista: luontoon.fi/suljetutkohteet

Luontokohteiden kävijämäärät ovat kasvaneet, paikoin jopa ruuhkaksi asti. Luonnossa liikkuminen on hyvä tapa ylläpitää hyvinvointia myös koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten aikana, mutta myös silloin suuria ihmisjoukkoja on syytä välttää. Ulkoilla kannattaa erityisesti lähimetsissä ja vähemmän suosituissa kohteissa.

Yleistä tietoa koronaviruksesta on koottu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuille. Eri ministeriöiden tuottamaa tietoa koronaviruksen vaikutuksista eri hallinnonaloilla on koottu valtioneuvoston verkkosivuille.

Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvonta numerossa 0295 535 535 tarjoaa yleisneuvontaa arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15. Puhelinpalvelun lisäksi neuvontaa saa myös tekstiviestillä numerossa 050 902 0163.

Julkaistu 19.3.2020 klo 18.39, päivitetty 8.5.2020 klo 11.47